Categories
My Links
Генерална
Министарство финансија - Пет предлога за опоравак државних финансија и попуну буџета
jovansolajic | 11 Јун, 2010 18:52

ЗА МИНИСТРА ФИНАНСИЈА, ЛИЧНО

Поштована г- ђо Дијана, мин. фин.

Имам пет предлога за опоравак државних финансија и за попуну мањка у буџету.

1. Да се пооштри контрола издавања фискалних рачуна.

Имам утисак као да контроле уопште нема. У малим трговинама, издају фискалне рачуне само ако им их тражите. Шта кажу, обично : " А, ви хоћете фискални рачун, ево сад ћу.... " Или, поред касе, стоји корпа за отпатке, у које касирка баца рачуне, што је симтоматично и незаконито.Контролу да врше инспектори из других места. Држава има рачуна, да ојача фин. полицију, да иста буде у стању да непрестано контролише издавање фиск.рачуна.

2. Да Држава наплати порез на доходак грађана на сав приход.

Када грађанин купи капитално добро, а не може да докаже да је на тај износ платио држави порез, да се за разлику обавеже да исти плати. Овде се не испитује порекло имовине, већ се обезбеђује да се и на приход који је стечен на незаконит или сличан начин, бар држави плати порез. Овако, како ствари стоје, грађанин или предузетник могу да купе стан или станове, а да преко плате и из дохотка из добити не може да обезбеди ни голу егзистенцију, а камо ли куповину трајних кап. добара. Могуће је, да фирма ради са губитком, а да власник купи јахту. Није у реду, јел да. Колико ми је познато Француска је то решила на сличан начин.

3.Да се законским мерама обезбеди боља или потпуна наплативост комуналија и јавних прихода.

Чињеница је да је наплативост комуналија и јавних прихода веома слаба, испод је свих критеријума. Апсурдно је, да грађанин не плаћа струју, воду, грејање, за трособан стан, а у њему станују један или два члана породице. Суд не може да обавеже дужника да плати дуг, јер нема сталне приходе и сл. Значи, дужник има велику имовину, а истовремено неко за њега треба да сноси трошкове ком. услуга. Јавна предузећа, због слабе наплативости, прибегавају најлакшем начину долажења до пара, повећавају цене својих услуга. Тако редовне платише плаћају и за ове неуредне. Узмимо сиромаха, који нема грејање у кући. Он мора да се намучи да се некако огреје. А, овај у комформном стану, живи цивилизовано без имало труда.

4. Да се онемогући прописима, да фирма не уплаћује порезе и доприносе.

Постављам питање, каква је то финансијка контрола да фирма исплати нето плате радницима, а не плати порез и доприносе држави. То треба строгим прописима онемогућити. Читамо у новинама, да неке фирме исплаћују редовно плате и неке обавезе, а да им је рачун блокиран. Невероватно. Значи, устројство финансијских токова у држави није решено како треба. Укинули сте Службу друштвеног књиговодства, за коју је цео свет говорио да је била нешто најбоље, која је имала 100 % контролу токова новца и јавних прихода.

5. Мора да се направи неки ред у платама у јавном сектору.

У државним установама, плате морају бити поређане од председника државе па на доле. Не може неки државни службеник имати већу плату , примера ради од председника Владе. Не може Директор Државне лутрије да има већу плату од министра финансија. Још црња варијанта, да директор јавног предузећа, које остварује губитке у пословању, има огромну плату у односу на Председника државе. Зар је могуће да јавно предузеће ради са губитком, а да у истој години, повећа плате свих запослених. Није логично. Није у реду, да неки радници јавног сектора штрајкују - траже веће плате, а исте су им далеко веће од плата у државним установама, а од радника у осталим секторима да се не говори.

Апсолутно није у реду, да се свим истакнутим уметницима, и то само уметницима, даје додатак на пензију у износу од 50.000,00 динара. Разумео бих, да се сваком изузетном уметнику обезбеде укупна примања од 50.000,00 динара. Овако, ко има пензију од 20.000,00, примаће укупно 70.000,00, а онај који већ има пензију од 50.000,00 динара, добијаће 100.000,00 динара. Прво, пензију од 50.000,00, сада не прима ни 50% пензинера са факултетском дипломом и са пуним стажом, а друго неко од тих пензинера има веома малу а други веома велику пензију. Имајте у виду, да је пуно уметника у својој каријери остварило огромне приходе у иностранству и приходе од хонорара, легалних и нерегуларних, што није улазило у просек примања и у основицу за пензију. Боже какве глупости, имате уметнике који добијају ових 50.000,00 додатка и то од народне цркавице, а истовремено неки од њих имају виле и богатства. Обезбедили сте да неки не знају шта да раде са парама, док други не могу да саставе крај са крајем, живе у беди.

Уосталом, и ово је урађено брзоплето, неко је хтео да добије поене, као што је урађено са још пуно ствари.

С великоим поштовањем,

Јован Шолајић, Чачак

Овај текст сам објавио на своме БЛОГ.у . РАЗМИШЉАЊА ЈЕДНОГ ЧАЧАНИНА.

 #