Categories
My Links
Генерална
РТС БЕОГРАД - ЗА ГЕН. ДИРЕКТОРА. Молба за титловање реприза наших старих добрих ТВ серија.
jovansolajic | 18 Јун, 2015 11:11
РТС БЕОГРАД
 
ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ РТС
 
Поштовани директоре,
 
Обраћам вам се са великом молбом. И ја и супруга најако већ трошимо девету деценију живота. За нас старије особе ваши програми нам највише одговарају и једино и њих гледамо. Врло радо гледамо репризирање старих одличних непоновљивих ТВ серија.
Међутим, имамо један велики проблем. Слух нам је толико ослабио, а и ваши тонови због протека времена  онејачали да не можемо да разумемо шта се прича на ТВ. Зато вас молимо да наше ТВ серије ТИТЛУЈЕТЕ и то по могућству да се контрастом боја омогући  лако читање. Требало би да титлујете и све наше говорне емисије, које су од значаја за народ и државу, Верујте, те емисије радо гледамо ми старији - нас интересује шта ће коначно бити од грандиозних дела која смо ми годинама и на сувој проји стварали / пруге, путеве, фабрике, болнице, школе, итд./ и како ће наша поколења сутра живети.
И још једно. Чувајте  наше писмо као зеницу ока свог. Срби ће постајати док буду имали своју Православну веру и цркву и док буду писали својим писмом - ћирилицом. Немојте дозвољавати да вам се у неким емисијима увлачи латинично писмо. Произвођачу програма који треба да се емитује на вашем РТС треба унапред онемогућити да текстове пише на латиници.
Иначе, уредно сам све године плаћао ТВ претплату и то за три ТВ: за стан, кућу - викендицу и за још једну самохрану мајку.
Хвала вам унапред.
С поштовањем,
Јован Шолајић, Чачак, ул.Владана Шићевића 19.
Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.
 #
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. Пријава против ЈКП за Грејање "ЧАЧАК" ЧАЧАК,За прав.фа.
jovansolajic | 02 Јун, 2015 11:16
ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД
 
ПОШТОВАНИ ГОСПОДИНЕ,
 
Од ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, добио сам рачуне за грејање за месеце  10,11 и 12 /2014 и за 1,2,3 и 4 месец 2015 године за грејање мога стана у ул. Веселина Миликића бр 15, потр.бр.9549 у Чачку. На испостављене рачуне ставио сам приговор, уствари тражио објашњење како су утврдили фактурисане КВЧ утрошене енергије, када у моме стану нису уграђени мерачи на радијаторима, на основу које одлуке Скупштине града Чачка и сл. Сумња ми је пала отуда што када сам питао службеника који ми је послао рачун - истина телефоном - рекао ми је да је то просто: од очитаног стања бројила на моме улазу - на бр. 15 одбије се фактурисана количина за 9 станова у којима су уграђени мерачи на радијаторима а цео остатак се фактурише на терет мога стана. И ако сам лаик за ову врсту посла, поставио сам себи и њима питање - да ли то значи да на терет мога стана се фактуришу сви губици енергије у цевима од улаза у зграду до врха за свих 10 станова  до сваког радијатора/ само мој стан нема уграђене мераче на радијаторима/. Одговор је био - тако ти је то.
Упутио сам приговор поменутом предузећу и добио сам широко објашњење да је све урађено по овом и оном закону, а не кажу како су дошли до количина фактурисане енергије.
Потом сам се жалио Тржишној инспекцији Моравичког округа у Чачку и од њих добијем одговор да је све по закону, а ако ми се то не свиђа могу да се обратим суду.
Затим сам се обратио Тржишном инспекторату Министарства трговине - два .- три пута, и од њих, са потписом г -на Ивана Кадовића, добијам одговоре да је све по закону урађено и да би могао да се обратим Министарству за енергетику.
Замислите - ја их питам како су утврдили количине утрошене топлотне енергије на основу којих ми је испостављен рачун, и где је та методологија  у прописаном акту предвиђена, а они ми одговарају да је све урађено по закону и да могу да се обратим суду па и министарству за ебергетику.
Ја вас молим да натерате поменуте институције да ми дају мериторан одговор на моје примедбе и да ми поменуто предузеће испостави нове рачуне онако како је предвиђено Статутом или другим актом Скупштине града Чачка.
Узгред вас питам - да ли ви контролишете да ли се ваше констатације од стране државних органа извршавају или  не и да ли ви предузимате неке мере.
Примера ради,  ја сам се вама жалио пре неку годину: да у насељу које се у катастру зове Кулиновци стоје уличне табле на којима пише Атеница - назив суседног насеља. Ви сте поступили - тражили сте од Председника Скупштине града да поступи по закону.Писао сам Председнику Скупштине, Начеллнику з а урбанизам, итд. и ништа од свега тога.Могу ли ови да сносе некакве конзеквенце, или ради и даље како је коме воља. Ама баш нико да ме позове и пита - грађанине објасните нам о чему се то ради, или било шта. Ко хаје за то.
Молим ва с још једном да  проверите да ли су ми количине фактурисане топлотне енергије правилно фактурисане и да ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК изврши ново префактурисање и натерате Тржишну инспекцију да буде ревноснија, да  штите интересе грађана.
Хвала унапред.
С поштовањем,
Јован Шолајић, Чачак, ул. Владана Шићевића 19, тел. 032/ 367 - 322.
Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишњљања једног ЧАЧАНИНА.
 #
ПОЛИТИКА- МЕЂУ НАМА. Смањујемо каматне стопе на штедне улоге грађана, а тражимо зајам од ММФ.
jovansolajic | 03 Децембар, 2014 12:07
ЗА РУБРИКУ "МЕЂУ НАМА"
 
Поштовани урредниче,
 
Молим вас да у вашој рубрици објавите следеће:
 
ЗАШТО СУ СМАЊЕНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ НА ШТЕДНЕ УЛОГЕ ГРАЂАНА, А ТРАЖИМО ЗАЈАМ ОД ММФ - А.
 
У недељи Светског дана штедње наша Народна банка је саветовала све наше банке да смање каматне стопе на штедне улоге грађана. Пре свега, мислило се на орочену девизну штедњу грађана. Банке су послушале нашу НВС и смањиле каматне стопе на штедне улоге, примера ради за штедњу на годину дана на ниво од 1,5 до 2% на годишњем нивоу бруто.
Питам се - зар није било паметније - да  су банке повећале каматну стопу од 3% - колика је била предходне године, на 4% за ову годину. Грађани би били далеко заинтересованији за штедњу, извукли би девизе из "сламарица", а и наши грађани који раде у иностранству повећали би дознаке са наменом за штедњу. Ми молимо ММФ за кредит од милијарду долара, а повећаном штедњом грађана , гарантовано, добили би смо и две милијарде.
Још једна велика предност. Ако узмемо зајам од ММФ -а,  морамо да га враћамо у ануитетима, а штедне улоге грађанима не мнорамо. Не морамо, јер законом великих бројева, маса штедње, уколико се води добра политика каматних стопа, може само да расте из године у годину. Само што Народна банка мора да регулише како и на који  начин ће прикупљена штедња грађана ући у државни буџет..  
С поштовањем,
Јован Шолајић, Чачак
Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ-у . Размишљања једног ЧАЧАНИНА.
 #
ПОЛИТИКА-МЕЂУ НАМА. Да ли пензије смањивати, поготову диференцирано?
jovansolajic | 22 Септембар, 2014 12:09
ЗА УРЕДНИКА РУБРИКЕ " МЕЂУ НАМА"
 
Поштовани уредниче, молим вас, да у вашој рубрици, објавите следеће.
 
ДА ЛИ СЕ ПРЕДЛОЖЕНИМ СМАЊЕЊЕМ ПЕНЗИЈА, ПОГОТОВУ ДИФЕРЕНЦИИРАНО, КРШЕ УСТАВНА ПРАВА ПЕНЗИОНЕРА?
ПРВО - Плате и пензије не могу се сврставати у исту категорију. Разлика је међу њима огромна. Пензије су категорија зарађеног новца, а плате се исплаћују тек по извршавању текућих послова за рачун државе.
Што се тиче плата у јавном сектору, једино је исправно, да се све плате које износе преко плате председника Републике, да се смање испод тог износа. Нелогично је да било који државни службеник или радник у јавном сектору да има већу плату од председника државе. Још боље решење је за јавну управу да се уведу платни разреди. Сви за једнак посао да примају исту зараду.
А, што се тиче пензија, не може Скупштина или било који други орган да одесеком без икакве статистичке рачунице да смањује или повећава пензије, поготову не диференцирано. Сваки пензионер има решење, у којем му је на бази позитивних прописа утврђена висина пензије /године стажа, уплаћени доприноси,итд/ и износ те може се мењати на више или ниже са јединственим процентом за све, зависно од тога колико, је порасла или пала продуктивност рада, трошкови живота,итд - управо како је то прописано. Диференцирано смањење пензија од 0 - 15 или 20%, направиће такав поремећај у односима међу уплатиоцима доприноса, што се никада неће моћи исправити , и што је најгоре крши се основно право пред Уставом - да грађани добијају не оно што су зарадили и уплатили у пензиони фонд већ неки други износ по одлуци неког органа.
Боље би било, да држава предузме оштрије мере да наплаћује порезе, доприносе, да смањи продају без издавања фискалних рачуна, да натера послодавце да пријаве раднике који сада раде на црно, да кажњава изградњу објеката без грађевинских дозвола, итд,итд.
Интересанто је, да предлагачи смањења пензија помињу када су исте једне године повећане за 10%, а не помињу да 2 године пензије нису после тога усклађиване и да већ колико година повећавају се полугодишње за 0,5%, одсеком без икакве рачунице. Даље, нико не помиње категорије пензионера којима се пензије утврђују не на бази уплаћених доприноса у пензиони фонд, већ на бази неких посебних бенефиција, да их не набрајам који су то. Добили су националне пензије и они за које никада нисмо чули да постоје и они који имају куле и градове - који већ не знају шта ће и са оним што већ имају.
С поштовањем.
Јован Шолајић, Чачак.
Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.
 #
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ. ЗА МИНИСТРА. Да ли деца нац. мањина изучавају српски језик и историју
jovansolajic | 10 Септембар, 2014 13:05
ЗА МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ - ЛИЧНО
Поштовани г - не министре,
Није ми јасно, па вас директно питам:
1. Да ли сва деца држављани Републике Србије у школама изучавају српски језик и ћирилично писмо, обзиром на уставну регулативу да је исти једини језик и писмо у јавној употреби у нашој држави,и
2. Због чега и где је то прописано да деца из мешовитих средина  која припадају националним мањинама а у свакодневном говору скоро се њихов језик не разликује од српског језика - се одвајајају и уче засебно на својим језицима: Бошњаци, буњевци, Хрвати, Црногорци и сл. Поготову, што свет, ЕУ, Суд у Хагу сматра да је то један те исти језик: српски, хрватски, бошњачки, црногорски.
Да ли се Срби и Бошњаци у Пријепољу, или Новом Пазару споразумевају без преводилаца, колико знам говоре апсолутно истим језиком, слично је и са Буњевцима и Хрватима у Војводини. Деца ваљда уче исту математику, физику, музичко, ботанику, итд., а и историју би морали изучавати исту - српску јер живе у држави Србији.
Познато је да је основни принцип да би неко био држављанин неке државе мора да зна језик и историју те државе. Да ли ми нашим школовањем  обезбеђујемо да деца националних мањина / мађари, румуни, словаци, роми, албанци,итд/  науче српски језик и историју наше државе у којој живе. Знање више језика је велико богатство. Мађар већ зна свој мађарски језик, па још ако научи и српски то би му много значило. Такав би лакше долазио до посла и до бољих радних места. Ко је измислио да дете националне мањине похађа наставу од првог разреда основне школе до факултета на матерњем језику тај је направио велику грешку. У принципу су много шири видици особе која зна више језика - паметнији је.
На крају, где смо то ми видели такво раздајање ђака по националностима, који практично говоре истим језиком, као што су код нас: Срби, Бошњаци, Муслимани, Хрвати, Буњевци, па и Роми и други. А што се тиче самих Срба - доста нас је се кроз векове силом или милом одродило - Срби католичке вере постали су Хрвати, Срби исламске вере постали су Муслимани па онда Бошњаци, Срби из Црне Горе нису више  Срби, итд.
Молим вас одговорите ми.
Унапред се захваљујем.
Јован Шолајић, Чачак, дана 9. септембра 2014. год.
Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.
 #
ТВ ХЕПИ БЕОГРАД. Главни и одг.уредник. Појачајте тон или титлујте домаће емисије.
jovansolajic | 27 Август, 2014 10:49
ТВ ХЕПИ БЕОГРАД
 
ЗА ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА - ЛИЧНО
 
Гледамо неке ваше емисије, нарочито интервјуе Миломира Марића. Све је без замерки, изузев ТОНА. Ем је слаб - једва се чује, ем неразговетан и неразумљив. Саговорници или брзо говоре, или шушкају - углавном ми гледаоци - слушаоци смо лишени да чујемо о чему се прича.
Зато вас молимо да ваши техничари прате ТОН, да га појачавају и чисте од шушкања до мере која би нам омогућила да разумемо ваше емисије. Или, ако је то немогуће титлујте на српском језику - ћирилицом по могућству.
Унапред вам много хвала.
С поштовањем,
Јован Шолајић, Чачак
Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.
 #
ПУ "МОЈЕ ДЕТИЊСТВО", за дзр.С.СИМЕУНОВИЋ. Обд. Колибри се налази у Кулиновцима, а не у Атеници.
jovansolajic | 04 Јул, 2014 12:39
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4

ЗА ДИРЕКТОРА ПУ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО - ЛИЧНО

 

Поштована СУЗАНА,

 

У данашњем Чачанском гласу, на страни 7, помиње се вртић у Атеници. У свим вашим државним документима пише да се овај вртић налази у граду Чачку, у ул. Др. Драгише Мишовића, која улица скоро целом својом дужином пролази преко насеља које се званично зове Кулиновци, у насељу у којем је рођен поменути доктор.

Да знате - ово обданиште се налази у насељу које се зове Кулиновачко Поље, М.З. "Свети Сава", а не у Атеници. У насељу Кулиновци са својим пољем /Кулиновачко/, налазе се обе касарне, Градска болница, О.Ш. "Свети Сава", обе спортске хале, Задруга, Хладњаче, итд.

Насеље Атеница простире се од Атеничке реке према Краљеву.

Молим вас - немојте нас слуђивати са тим Атеница , па Атеница. Или можда мислите да је Атеница по нечему чувенија од Кулиноваца. Напротив, Кулиновци су познатији  - дали су Др.Драгишу МИшовића, или можда ви мислите другачије.

Ово вам по други пут пишем. Није вредело оно први пут.

Волео бих и замолио бих вас да ми одговорите, одкуд идеја да говорите и пишете да се ово обданиште налази у Атеници - када то није тако.

С поштовањем,

Јован Шолајић, Чачак

Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.

 

 

 #
ПУ "МОЈЕ ДЕТИЊСТВО",За дир.С. Симеуновић. Обд." КОЛИБРИ" се налази у Кулиновцима а не у Атеници.
jovansolajic | 16 Мај, 2014 12:32
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4

ПУ "МОЈЕ ДЕТИЊСТВО", ЗА ДИРЕКТОРА ЛИЧНО

 

Поштована Сузана,

 

У данашњем Чачанском гласу објавили сте један конкурс, у коме помињете објекат "Колибри" Атеница.

Међутим, ово обданиште се налази усред насеља које се зове Кулиновци. Налази се у ул. Др. Драгише Мишовића не случајно тако названа, већ по томе што она скоро целом својом дужином пролази по средини насења које се зове Кулиновци, родно место познатога лекара.

Интерсује ме у коме документу сте пронашли да се ова ваша установа налази у Атеници, па је тако адресирате. Насеље Атеница се простире почев од десне обале Атеничке реке па према Краљеву.

Да знате , обданиште "Колибри" се налази у Чачку, у ул. Др. Драгише Мишовића, насеље Кулиновачко поље, М.З. "Свети Сава".

Молим вас одговорите ми  зашто ви сместате Колибри у Атеницу када су то Кулиновци вековима.

Унапред се захваљујем.

С поштовањем.

Јован Шолајић, Чачак

Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ-Размишљања једног ЧАЧАНИНА:

 #
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ -ГУВЕРНЕР- Зашто дозвољавате пљачкање привреде и грађана ос стране банака!
jovansolajic | 26 Април, 2014 13:29
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ  - ЗА ГУВЕРНЕРА ЛИЧНО
 
 
Поштована Јоргованка,
 
Директно питање: зашто сте дозволили банкама у Србији да на лак начин долазе до новца за своје издржавање и велике плате и профите.
Власници свих отворених рачуна у нашим банкама/ текући, жиро, штедне књижице, итд/ плаћају банци тзв. "одржавање рачуна" преко 100.- динара, у мојој банци у Чачку ја плаћам 120.-динара месечно. У држави у свим банкама има на милионе рачуна, па ова дажбина иде на милијарде динара годишње. У структури прихода банака заузима високи проценат - а ни лук јели - ни лук мирисали.
Истовремено, камате на штедњу "по виђењу" су смешно ниске. Плаћају нам камату у износу од 0,15% годишње, или приближно месечно 0,0125%. Израчунао сам - да бих ја и банка били егал - да ако ја њима платим за 12 месеци 12 пута по 120.- динара - што је укупно 1.440.- динара, требао бих да код њих држим на штедњи незамисливих 960.000.- динара свакога дана. Нема шта - ја њима да дам 960.000.- динара на чување и располагање и тек тада ме неће ништа коштати што држим паре у банци. Пазите ! ради се о коштању а не о користи. Замислите: када бих у банци држао свакога дана 100.000.- динара - ја бих њима свакога месеца плаћао 120.- динара, а они мени око 12.- динара камате. Значи, мене кошта држање пара у банци. Можда је овако у Швајцарској, али у Швајцарској је минимална и редовно исплаћена плата 4.500-.-SFR.
Банкама је овако лагодно. Народе и привредо држите паре у сламарицама нама оне не требају. Ми их пласирамо само са високим каматама а и ризично је давање кредита, зато привреда не мора или не може да ради да се развија, нови и нови незапиослини, мале плате, нема зашта народ да купује добра која производимо, а и без везе увозиме све и сваита. Зато је лакше ударити таксу коју аутоматски наплаћујете у дан кад треба, него ли да се бакћете са пласманом народног новца у привреду , у инвестиције. Можда је ово лаички- али како је ово нормално - да држава препоручи банкама да смање камате на орочену девизну штедњу, а истпвремено подиже кредите у иностранству са веома високим каматама. Још, кредит узет у иностранству мора да се врати извозом роба, а орочене паре грађана на неки начин не морају. Да ли је неко од ваших израчунао каква је разлика између кредита добијеног из иностранства и штедње грађана - новца који се налази у "сламарицама" и код гастарбајтера. Из економске науке ми је познато да се светска привреда финансира из штедње грађана.
Некада су банке плаћале солидну камату на штедњу и нису наплаћивали тзв. одржавање рачуна. Овако како нам је не ваља. Ваше мере морају да оживе привреду, производњу и потрошњу.
Све што се увози мора бити под контролом. Не сме се увозити оно што може да се произведе код нас.
Знате, како се развијала привреда у Словенији. После рата један Словенац је од наше фирме куповао инвестициона добра - све само по комад два. Питао сам га шта то ради: одговорио ми је: наша република чим установи критичну количину увезених производа па и из наших република одмах предузима мере да освоји ту производњу. Нема развоја, на увозу, већ на сопственим снагама.
Наставићу другом приликом.
С поштовањем,
Јован Шолајић, Чачак
Ово писмо објаио сам на моме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.
 
 #
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ.Ми нисмо уређена држава ако не судимо прекршиоцима закона због преводил.
jovansolajic | 15 Март, 2014 11:16
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ЗА МИНИСТРА - ЛИЧНО Ово писмо шаљем и вама . Предходно сам га упутио листу ПОЛИТИКА за рубрику "Међу нама".Законом регулишите ову материју. Па ми смо жешћи и од ХАГА. Они не признају разлике у поменутим језицима, а ми тражимо длаку у јајету - већи смо католици од Папе. С поштовањем, Јован Шолајић, Чачак ЗА РУБРИКУ " МЕЂУ НАМА" Поштовани уредниче, Молим вас да у вашој рубрици објавите следеће: МИ НИСМО УРЕЂЕНА ДРЖАВА АКО НЕ СУДИМО ПРЕКРШИОЦИМА ЗАКОНА ЗБОГ ПРЕВОДИЛАЦА. Зашто Министарство правде није регулисало законом -да у правним стварима пред судовима нису потребни преводиоци за сва три или и четири слична језика / српски, хрватски, бошњачки, па и црногорски/. Колико прекршиоца закона остаје некажњено и колико трошкова овај народ треба да поднесе да би се платили огромни трошкови силних преводилаца, а ни због чега. Две битне чињенице томе у прилог, и то: 1. Држављанин Србије, по Уставу и законима да би имао држављанство државе Србије мора да говори или довољно познаје српски језик. Не може грађанин да има држављанство државе Србије а да не зна српски језик/ Ако то није законима регулисано, велика је грешка и треба под хитно то озаконити. Ви не можете постати држављанин САД или Енглеске ако не положите енглески језик и њихову историју - примера ради, и 2. Пред међународним судом правде у Хагу суђења се воде на једном језику без превођења и они га називају БХС језиком. Они сматрају да је то један те исти језик, јер су разлике веома мале. Питам се зашто није ово регулисано на време како треба. С поштовањем, Јован Шолајић, Чачак Ово писмо обвјавио сам на моме БЛОГ- у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА. Молим вас да објавите следеће: МИ НИСМО УРЕЂЕНА ДРЖАВА АКО НЕ СУДИМО ПРЕКРШИОЦИМА ЗАКОНА ЗБОГ ПРЕВОДИЛАЦА. Зашто Министарство правде није регулисало законом -да у правним стварима пред судовима нису потребни преводиоци за сва три или и четири слична језика / српски, хрватски, бошњачки, па и црногорски/. Колико прекршиоца закона остаје некажњено и колико трошкова овај народ треба да поднесе да би се платили огромни трошкови силних преводилаца, а ни због чега. Две битне чињенице томе у прилог, и то: 1. Држављанин Србије, по Уставу и законима да би имао држављанство државе Србије мора да говори или довољно познаје српски језик. Не може грађанин да има држављанство државе Србије а да не зна српски језик/ Ако то није законима регулисано, велика је грешка и треба под хитно то озаконити. Ви не можете постати држављанин САД или Енглеске ако не положите енглески језик и њихову историју - примера ради, и 2. Пред међународним судом правде у Хагу суђења се воде на једном језику без превођења и они га називају БХС језиком. Они сматрају да је то један те исти језик, јер су разлике веома мале. Питам се зашто није ово регулисано на време како треба. С поштовањем, Јован Шолајић, Чачак Ово писмо обвјавио сам на моме БЛОГ- у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.  #
РТС БЕОГРАД.ОЛИВЕРА КОВАЧЕВИЋ. Примедбе на вођење емисије " МОЖДА ДА - МОЖДА НЕ"
jovansolajic | 07 Март, 2014 13:20
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4

За ОЛИВЕРУ КОВАЧЕВИЋ, лично

 

Поштована Оливера,

Гледам ваше емисије годинама, тако и синоћну "МОЖДА ДА - МОЖДА НЕ".

Чините две велике грешке, и то:

1.саговорника питате и сваки пут га прекидате не дозвољавајући му да искаже до краја шта је хтео,и

2.ваши коментари, упадице, јачина гласа, прекидања саговорника са ваше стране и међусобне упадице саговорника - да гледалац ТВ није у стању да прати излагања нити да сазна срж мишљења.

Да ли је "борба" коју водите у студију ваше лично мишљење или је то став ваше редакције,односно ТВ куће за чије ставове морате да се борите пред народом - гледалиштем?

С поштовањем,

Јован Шолајић, Чачак

Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у: Размишљања једног ЧАЧАНИНА.a

 #
ГРАД ЧАЧАК.КОМИСИЈИ ЗА ИМЕН.УЛИЦА И ТРГОВА. Зашто у насељу Кулиновци стоје табле Атеница?
jovansolajic | 22 Фебруар, 2014 19:38
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4

КОМИСИЈИ  ЗА ИМЕНОВАЊЕ УЛИЦА И ТРГОВА ГРАДА ЧАЧКА

 

 

Поштована господо                                                                                                                          

 

Обраћам вам се са молбом да решите један проблем:

У насељу које се простире од Градске болнице до леве обале Атеничке реке, на уличним таблама, поред имена улице стоји и текст: " Атеница - микро насеље".

Ово насеље се налази на територији Кулиноваца, тако пише у Катастру Катастарске управе за град Чачак, тако пише у Плану града Чачка и тако је од памтивека. Ово насеље се налази на средини Кулиноваца.

Према горе изнетом, на уличним таблама, у овом насељу, не могу стајати ове уличне табле на којима пише " Атеница - микро насеље".

У вези овог проблема обраћао сам се и ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА. Овај ме је упутио на Скупштину града Чачка - јер је ово питање у надлежности Скупштине - коме је цео предмет проследио.. Вама се обраћам, јер сте ви орган Скупштине града Чачка, са молбом да ово питање како треба решите.

Питам се зар је могуће да је неко неовлашћено или незнајући дао име насељу којим се назива суседно насеље. Толико се далеко отишло - да на званичној табли Месне канцеларије за села Атеницу и Кулиновце, која се налази у граду Чачку, К.О. Чачак, насеље Кулиновци пише Атеница./ наравно треба да пише ЧАЧАК/. Државни службеник, на захтев грађана издаје званична државна документа строго по слову закона, али прави велику грешку  када пише да је такав докуменат издао државни орган из Атенице, а нити је из Атенице, нити више из Кулиноваца већ из града Чачка - јер тако пише у катастру.

Ако је, у шта не верејум, име овог насеља добило ново име, да ми одговорите којом одлуком, односно законом је то одлучено и у којем је службеним новинама то објављено.

Унапред се захваљујем.

Јован Шолајић, Чачак, ул. Владана Шићевића 19, тел. 032/ 367 - 322.

Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА. а

 #
ГВОЗДЕН ОТАШЕВИЋ,НОВИНАР,ЧАЧАК. Пошта се не налази у Атеници већ у Кулиновцима - Кулинов. Пољу.
jovansolajic | 01 Фебруар, 2013 13:51
ПОШТОВАНИ Г - НЕ ГВОЗДЕНЕ,
 
Пошта бр.4 - 32104 у Чачку, налази се у сред насеља Кулиновци, односно њеног дела које се зове Кулиновачко Поље, и градска је М.З."Свети Сава". Тако пише у Катастру и у Плану града Чачка и тако је од памтивека.
С поштовањем,
Јован Шолајић, Чачак
 #
Министарство правде и државне управе - МИНИСТРУ. Честитам на учешћу у емисији Утисак недеље на ТВ Б 92
jovansolajic | 21 Јануар, 2013 11:34
ЗА МИНИСТРА ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ - ЛИЧНО Поштовани г-не министре, Честитам вам: - Што сте посетили Србе заточенике у Хагу, и - Што сте убојито бранили државу Србију у синоћној емисији на ТВ Б 92. Тако треба - оштро и безкомпромисно. Али, предложио бих вам - да реорганизујете мрежу судова: свака општина мора да има суд, тужилаштво, такође и сваки округ окружни суд и окружно тужилаштво. Наше општине су ионако прегломазне: ако не по броју становника, оно по површини територије. Морате да имате принцип: општина мора да има суд, ако га нема онда морате да укинете општину. Значи, општина има суд, или нема ни општине ни суда. С поштовањем, Јован Шолајић, Чачак Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ- у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.  #
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ РЕП.СРБ. У пензију трба посл.радинке јавног сектора који исуњ.један од услова
jovansolajic | 27 Септембар, 2012 11:20
 
----- Original Message -----
From: JOVAN SOLAJIC
To: ?????????? ????????? ????????? ??????
Sent: Thursday, September 27, 2012 11:09 AM
Subject: U penziju treba poslati radnike javnog sektora, koji ispunjavaju uslove za punu penziju

 ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - ЛИЧНО
 
Поштовани г - не председниче,
 
Познато је да у јавној управи раде и радници који испуњавају један или оба услова за остаривање пуне пензије.
Зашто то. Зар није паметније и економски оправданије да такви радници, по сили закона, морају да иду у пензију.
Радника у јавној управи и у јавним предузећима и установама има вишак - те не би одлазак у пензију горе поменутих требао да захтева нова запошљавања, а остварили би се велике уштеде у буџетима државе и осталих. Сама чињеница да су пензије само 50% плата, а и један и други издатак представљају расходовну страну буџета - уштеде ће бити огромне. И нелогично је, да имамо катастрофалну незапосленост, млади људи завршавају школовање и у старту су у безизлазу, а на другој страни радна места држе и људи који су остварили право на пуну пензију, 
У моје време владао је закон по коме радник када испуни један од услова по сили закона је одлазио у пензију, без његове сагласности. То ће рећи, када оствари 40, односно 35  година пензијског стажа или 65, или 60. година старости. Зашто то сада није тако. Данашња пракса нема никакве логике. Зато, дајте да се промени закон о пензијском осигурању. Немојте се плашити броја пензионера и издатака за њих. Већ је ситуација таква да пензионера више умире него ли новопридошлих, а и сваке прилике - када је буџет у кризи, прво се  рупа у буџету попуњава са закидањем на висини законом прописаних повишица пензионерима. 
Зар је логично да се плате запослених не ограничавају владиним уредбама, а пензионерима се прописују параметри: раст малопродајних цена и раст БДП, и сл. Нормално би било да пензионери добијају проценат ккоји остваре запослени у преходном периоду. Али, ако се мора - ако нема другог излаза, већ се точкови морају ломити на најстаријима друштва - дајте нека се пензија трајно не умањује фиксирањем некавог процента  који се утврђује декларацијом а не рачуницом, већ нека се пензије обрачунавају у пуном проценту раста а да се иста умањује за одређени проценат и уноси у посебан фонд. Паре у овом фонду би се у срећнија времена исплаћивале пензонерима, или би по истеку неког времена трајно приходовале у буџет државе.
И још једно. Да ли је уставно - да се проценат раста пензија утврђује декларативно или би то морало бити на бази било какве рачунице - па и да је иста наопака. Нека вам одговор да Уставни суд - ако је потребно.
С поштовањем,
Јован Шолајић, Чачак
Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишљња једног ЧАЧАНИНА.
 #
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Следећи»