Categories
My Links
Генерална
РТС БЕОГРАД - ЗА ГЕН. ДИРЕКТОРА. Молба за титловање реприза наших старих добрих ТВ серија.
jovansolajic | 18 Јун, 2015 11:11
РТС БЕОГРАД
 
ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ РТС
 
Поштовани директоре,
 
Обраћам вам се са великом молбом. И ја и супруга најако већ трошимо девету деценију живота. За нас старије особе ваши програми нам највише одговарају и једино и њих гледамо. Врло радо гледамо репризирање старих одличних непоновљивих ТВ серија.
Међутим, имамо један велики проблем. Слух нам је толико ослабио, а и ваши тонови због протека времена  онејачали да не можемо да разумемо шта се прича на ТВ. Зато вас молимо да наше ТВ серије ТИТЛУЈЕТЕ и то по могућству да се контрастом боја омогући  лако читање. Требало би да титлујете и све наше говорне емисије, које су од значаја за народ и државу, Верујте, те емисије радо гледамо ми старији - нас интересује шта ће коначно бити од грандиозних дела која смо ми годинама и на сувој проји стварали / пруге, путеве, фабрике, болнице, школе, итд./ и како ће наша поколења сутра живети.
И још једно. Чувајте  наше писмо као зеницу ока свог. Срби ће постајати док буду имали своју Православну веру и цркву и док буду писали својим писмом - ћирилицом. Немојте дозвољавати да вам се у неким емисијима увлачи латинично писмо. Произвођачу програма који треба да се емитује на вашем РТС треба унапред онемогућити да текстове пише на латиници.
Иначе, уредно сам све године плаћао ТВ претплату и то за три ТВ: за стан, кућу - викендицу и за још једну самохрану мајку.
Хвала вам унапред.
С поштовањем,
Јован Шолајић, Чачак, ул.Владана Шићевића 19.
Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.
 #
ПОЛИТИКА - МЕЂУ НАМА. ДА СЕ УКИНЕ ПДВ на све публик. штампане на српском језику ћирилицом:
jovansolajic | 17 Јун, 2015 16:35
ЗА РУБРИКУ "МЕЂУ НАМА"
 
Поштовани уредниче,
 
Молим вас да објавите ово моје писмо: СВЕ ШТО СЕ ШТАМПА И ПИШЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И НА СРПСКОЈ ЋИРИЛИЦИ ТРЕБА ДА БУДЕ ОСЛОБОЂЕНО ПЛАЋАЊА ПДВ.
Пре 9. година донет је нови Устав, у коме је у члану 10 прописано да је у држави Србији у службеној употреби српски језик и писмо ћирилица. Међутим, ништа од рачунице. Ситуација је све гора и гора.Све више пишемо латиницом. Ваш новинар, или шта ли је, Ј. Каваја ,у данашњој Политици на страни 8 пише  да су по Уставу и ћирилоица и латиница српска писма. С којим правом овај човек пише о писму за Србе а не зна шта о томе пише у Уставу. Свашта! И написа још низ глупости - да их не цитирам.
Поставља се основно питање: да ли је српско ћирилично писмо угрожено и да ли би га требало заштитити. Свакако да је угрожено. Само два разлога: прво - ако на ЗАПАДУ све публикације штампане на Би Х, Српском, Хрватском, Црногорском језику и на латиници сврставају их у Хрватску баштину, а  на ћирилици у Српску и што се књижевне награде у Србији додељују за издања на српском језику у преко 90% случајева штампана на латиничном  писму, а паре се углавном добијају из буџета. Заштита ћирилице је неопходна јер и све државне институције  се не придржавају прописаног писма:имамо примера колико хоћете: Државна лутрија, ем државна ем пише латиницом, Пошта Србије штампа поштанске марке латибницом, називи места на туђем језику исписана, али не и на српском.,итд,итд.
Зато предлажем:
1.Да  се укине ПДВ на све штампане публикације, штампане на српском језику  и на ћириличном српском писму и ТВ,
2.Да се књижевне и друге награде за све врсте културних публикација, уколико се директно или индиректно додељују из свих нивоа буџета, ослободе ПДВ или дргих пореских дажбина - ако су штампане на српском језику  и на српској ћирилици.
3. За прекомерну употрбу страних речи и израза у средствима јавног информисања увести казне за сваку употребљену реч или како горе рекох бар за прекомерну употребу. Добијен новац да се употребљава за организовање учења српског језика  за децу наших раднике који раде у иностранству. И да се повећа фонд часова српског језика у свим нивоима школовања наше деце.Пре Другог св.рата српски језик је био први и главни предмет. Не положиш писмени из српског језика одбијаш се на годину дана и ако  наредне године понови не положош писмени из српског језика, губиш право на даље школовање.Остајеш несвршни ђак средње школе.
На крају. Ако је Устав закон над законима, питам се како је могуће да се на примењује од стране ДРЖАВЕ нешто што је изнад свих закона па и изнад Владе, Скупштине, Председника Републике.
Још нешто - да се зна.  Ми смо све време Другог св.рата учили основну школу и гуимназију и друге средње школе по предратним законима , писали ћирилицом. Имао сам прилику да прочитам немачку Објаву којом се један мој земљак отпушта из заробљеништва 1943 године, због болести, писане на српском језику и ћирилицом и на немачком језику - и штампани део и попуњени део,  Немци су у Немачкој држави штампали и све обрасце на српском језику и ћирилицом.
Најгоре од свега је то - што сваки државни службеник би морао да од првог дана примењује све одфедбе Устава, а каква је сутуација, изгледа  да Устав нису прочитали ни највиши руководиоци ове земље,
С поштовањем,
Јован Шолајић, Чачак, ул. Владана Шићевића бр 19.
Ово писмо објаавио сам на моме БЛОГ - у Размишљања једног ЧАЧАНИНА.
 #
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. Пријава против ЈКП за Грејање "ЧАЧАК" ЧАЧАК,За прав.фа.
jovansolajic | 02 Јун, 2015 11:16
ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД
 
ПОШТОВАНИ ГОСПОДИНЕ,
 
Од ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, добио сам рачуне за грејање за месеце  10,11 и 12 /2014 и за 1,2,3 и 4 месец 2015 године за грејање мога стана у ул. Веселина Миликића бр 15, потр.бр.9549 у Чачку. На испостављене рачуне ставио сам приговор, уствари тражио објашњење како су утврдили фактурисане КВЧ утрошене енергије, када у моме стану нису уграђени мерачи на радијаторима, на основу које одлуке Скупштине града Чачка и сл. Сумња ми је пала отуда што када сам питао службеника који ми је послао рачун - истина телефоном - рекао ми је да је то просто: од очитаног стања бројила на моме улазу - на бр. 15 одбије се фактурисана количина за 9 станова у којима су уграђени мерачи на радијаторима а цео остатак се фактурише на терет мога стана. И ако сам лаик за ову врсту посла, поставио сам себи и њима питање - да ли то значи да на терет мога стана се фактуришу сви губици енергије у цевима од улаза у зграду до врха за свих 10 станова  до сваког радијатора/ само мој стан нема уграђене мераче на радијаторима/. Одговор је био - тако ти је то.
Упутио сам приговор поменутом предузећу и добио сам широко објашњење да је све урађено по овом и оном закону, а не кажу како су дошли до количина фактурисане енергије.
Потом сам се жалио Тржишној инспекцији Моравичког округа у Чачку и од њих добијем одговор да је све по закону, а ако ми се то не свиђа могу да се обратим суду.
Затим сам се обратио Тржишном инспекторату Министарства трговине - два .- три пута, и од њих, са потписом г -на Ивана Кадовића, добијам одговоре да је све по закону урађено и да би могао да се обратим Министарству за енергетику.
Замислите - ја их питам како су утврдили количине утрошене топлотне енергије на основу којих ми је испостављен рачун, и где је та методологија  у прописаном акту предвиђена, а они ми одговарају да је све урађено по закону и да могу да се обратим суду па и министарству за ебергетику.
Ја вас молим да натерате поменуте институције да ми дају мериторан одговор на моје примедбе и да ми поменуто предузеће испостави нове рачуне онако како је предвиђено Статутом или другим актом Скупштине града Чачка.
Узгред вас питам - да ли ви контролишете да ли се ваше констатације од стране државних органа извршавају или  не и да ли ви предузимате неке мере.
Примера ради,  ја сам се вама жалио пре неку годину: да у насељу које се у катастру зове Кулиновци стоје уличне табле на којима пише Атеница - назив суседног насеља. Ви сте поступили - тражили сте од Председника Скупштине града да поступи по закону.Писао сам Председнику Скупштине, Начеллнику з а урбанизам, итд. и ништа од свега тога.Могу ли ови да сносе некакве конзеквенце, или ради и даље како је коме воља. Ама баш нико да ме позове и пита - грађанине објасните нам о чему се то ради, или било шта. Ко хаје за то.
Молим ва с још једном да  проверите да ли су ми количине фактурисане топлотне енергије правилно фактурисане и да ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК изврши ново префактурисање и натерате Тржишну инспекцију да буде ревноснија, да  штите интересе грађана.
Хвала унапред.
С поштовањем,
Јован Шолајић, Чачак, ул. Владана Шићевића 19, тел. 032/ 367 - 322.
Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишњљања једног ЧАЧАНИНА.
 #