Categories
My Links
Генерална

« РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД. Зашто пишете латиничним писмом ? | ПОЛИТИКА - МЕЂУ НАМА. ДА СЕ УКИНЕ ПДВ на све публик. штампане на српском језику ћирилицом: »

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. Пријава против ЈКП за Грејање "ЧАЧАК" ЧАЧАК,За прав.фа.
jovansolajic | 02 Јун, 2015 11:16
ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД
 
ПОШТОВАНИ ГОСПОДИНЕ,
 
Од ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, добио сам рачуне за грејање за месеце  10,11 и 12 /2014 и за 1,2,3 и 4 месец 2015 године за грејање мога стана у ул. Веселина Миликића бр 15, потр.бр.9549 у Чачку. На испостављене рачуне ставио сам приговор, уствари тражио објашњење како су утврдили фактурисане КВЧ утрошене енергије, када у моме стану нису уграђени мерачи на радијаторима, на основу које одлуке Скупштине града Чачка и сл. Сумња ми је пала отуда што када сам питао службеника који ми је послао рачун - истина телефоном - рекао ми је да је то просто: од очитаног стања бројила на моме улазу - на бр. 15 одбије се фактурисана количина за 9 станова у којима су уграђени мерачи на радијаторима а цео остатак се фактурише на терет мога стана. И ако сам лаик за ову врсту посла, поставио сам себи и њима питање - да ли то значи да на терет мога стана се фактуришу сви губици енергије у цевима од улаза у зграду до врха за свих 10 станова  до сваког радијатора/ само мој стан нема уграђене мераче на радијаторима/. Одговор је био - тако ти је то.
Упутио сам приговор поменутом предузећу и добио сам широко објашњење да је све урађено по овом и оном закону, а не кажу како су дошли до количина фактурисане енергије.
Потом сам се жалио Тржишној инспекцији Моравичког округа у Чачку и од њих добијем одговор да је све по закону, а ако ми се то не свиђа могу да се обратим суду.
Затим сам се обратио Тржишном инспекторату Министарства трговине - два .- три пута, и од њих, са потписом г -на Ивана Кадовића, добијам одговоре да је све по закону урађено и да би могао да се обратим Министарству за енергетику.
Замислите - ја их питам како су утврдили количине утрошене топлотне енергије на основу којих ми је испостављен рачун, и где је та методологија  у прописаном акту предвиђена, а они ми одговарају да је све урађено по закону и да могу да се обратим суду па и министарству за ебергетику.
Ја вас молим да натерате поменуте институције да ми дају мериторан одговор на моје примедбе и да ми поменуто предузеће испостави нове рачуне онако како је предвиђено Статутом или другим актом Скупштине града Чачка.
Узгред вас питам - да ли ви контролишете да ли се ваше констатације од стране државних органа извршавају или  не и да ли ви предузимате неке мере.
Примера ради,  ја сам се вама жалио пре неку годину: да у насељу које се у катастру зове Кулиновци стоје уличне табле на којима пише Атеница - назив суседног насеља. Ви сте поступили - тражили сте од Председника Скупштине града да поступи по закону.Писао сам Председнику Скупштине, Начеллнику з а урбанизам, итд. и ништа од свега тога.Могу ли ови да сносе некакве конзеквенце, или ради и даље како је коме воља. Ама баш нико да ме позове и пита - грађанине објасните нам о чему се то ради, или било шта. Ко хаје за то.
Молим ва с још једном да  проверите да ли су ми количине фактурисане топлотне енергије правилно фактурисане и да ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК изврши ново префактурисање и натерате Тржишну инспекцију да буде ревноснија, да  штите интересе грађана.
Хвала унапред.
С поштовањем,
Јован Шолајић, Чачак, ул. Владана Шићевића 19, тел. 032/ 367 - 322.
Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишњљања једног ЧАЧАНИНА.
 #
Add Comment
Додај коментар

Запамти ме