Categories
My Links
Генерална
УСТАВНИ СУД Републике Србије- Уставност писма на саобраћајним таблицама
jovansolajic | 12 Април, 2010 12:57

JOВАН ШОЛАЈИЋ

32000-ЧАЧАК

УЛ.ВЛАДАНА ШИЋЕВИЋА 19

ТЕЛ7ФАКС: 032/367-322

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Б Е О Г Р А Д

ПРЕДМЕТ:ПРИМЕНА ПИСМА НА САОБР.ТАБЛИЦАМА

У ДНЕВНОЈ ШТАМПИ ЈЕ ВИШЕ ПУТА ОБЈАВЉЕН ИЗГЛЕД БУДУЋЕ САОБРАЋАЈНЕ ТАБЛИЦЕ. НА ТАБЛИЦАМА ЈЕ ПРИМЕЊЕНО ПИСМО ЛАТИНИЦА И НЕКА СЛОВА КОЈИХ НЕМА НИ У НАШОЈ ЛАТИНИЦИ.

МОЛИМ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ НА ПРОПИС /КОЈИ НИСАМ УСПЕО ДА ПРОНАЂЕМ-ПОДРАЗУМЕВАМ ДА ЋЕ ТЕ ВИ УСТАНОВИТИ О КОМЕ СЕ ПРОПИСУ РАДИ/ КОЈИМ ЈЕ ПРОПИСАНА ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ ТАБЛИЦЕ УЗ ПРИМЕНУ ПИСМА ЛАТИНИЦА, ПРОТИВНО ЧЛ. 10 УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ИМАЛО ЈЕ МОГУЋНОСТИ ДА УДОВОЉИ МЕЂУНАРОДНИМ ЗАХТЕВИМА ДА НА ТАБЛИЦЕ НЕ СТАВЉА ТИПИЧНА ЋИРИЛИЧНА СЛОВА , ВЕЋ САМО ОНА КОЈА СУ ИСТОВЕТНА У ОБА ПИСМА, КАО НПР. СЛОВА: А, Е, О, Т, ИТД., КАО ШТО ЈЕ ТО УРАЂЕНО У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ.

НА ПРИМЕР ТАБЛИЦА ЈЕ МОГЛА ДА ИЗГЛЕДА: SRB СА ГРБОМ, ЗАТИМ БРОЈ ОКРУГА, НПР ЗА МОРАВИЧКИ ОКРУГ БР.17, ЗАТИМ КОМБИНАЦИЈА СЛОВА ААО И НА КРАЈУ БР. ОО1 /SRB-17-ААО-001 /. НАПОМИЊЕМ ДА МОЖЕ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ И ОЗНАКА ДРЖАВЕ /SRB/, ДА СЕ ЗАТО КОРИСТИ ПОСЕБНА НАЛЕПНИЦА ЗА ПУТ У ИНОСТРАНСТВО, КАКО ЈЕ ДО САДА ЧИЊЕНО.

У ЧАЧКУ, 27.02.2009.

ЈОВАН ШОЛАЈИЋ

 #
УСТАВНИ СУД Републике Србије- Уставност чл. 79 Закона о енергетици
jovansolajic | 12 Април, 2010 12:30

ЈОВАН ШОЛАЈИЋ

32000-ЧАЧАК

УЛ. ВЛАДАНА ШИЋЕВИЋА 19

ТЕЛ/ФАКС: 032/367-322

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Б Е О Г Р А Д

 ПРЕДМЕТ: УСТАВНОСТ ЧЛ.79 ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ

У ЧЛ. 79, СТАВ 2 И 3 ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ / СЛ.ГЛ.РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БР. 84/2004/, ПРОПИСАНО ЈЕ ДА ВЛАСНИК НЕПОКРЕТНОСТИ , О СВОМ ТРОШКУ ОДРЖАВА НЕПОКРЕТНОСТ ИСПОД ЕНЕРГЕТСТКОГ ОБЈЕКТА, НА СВОЈ ТЕРЕТ .

ОВА ОДРЕДБА ЗАКОНА БИЛА БИ У РЕДУ, ДА ЈЕ ОВИМ ИЛИ ДРУГИМ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНО ПЛАЋАЊЕ НАДОКНАДЕ ЗА ЕКСПРОПИСАНО ЗЕМЉИШТЕ ПРЕКО КОЈЕГ СУ ИЗГРАЂЕНИ ДАЛЕКОВОДИ И ДРУГИ ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ.

У ЧЛ. 77 ПОМЕНУТОГ ЗАКОНА ПРОПИСАНО ЈЕ ДА ЈЕ ВЛАСНИК ЕН.ОБЈЕКТА У ОБАВЕЗИ ДА ПЛАТИ ВЛАСНИКУ НЕПОКТЕРЕТНОСТИ ПРЕКО КОЈЕГ ПРЕЛАЗИ ВОД ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ НАДОКНАДУ ШТЕТЕ, АЛИ САМО КОД ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА.

РАДИ СЕ О ИЗГРАЂЕНИМ ЕНЕРГЕТСКИМ ВОДОВИМА ПРЕ ДЕСЕТИНЕ ГОДИНА , КАДА НИЈЕ ВРШЕНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ЗЕМЉИШТА, ВЕЋ ЈЕ СВЕ РАЂЕНО ЗА ДОБРОБИТ НАПРЕТКА ЗЕМЉЕ.

ЈЕДНОМ РЕЧЈУ, ЗАКОН БИ БИО У РЕДУ, КАДА БИ БИЛО ПРОПИСАНО У ИСТОМ, ДА ЈЕ ВЛАСНИК ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ДУЖАН ДА ВЛАСНИКУ ДРУГЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ПЛАТИ НАДОКНАДУ ЗА ТРАЈНО ЗАУЗЕЋЕ ЗЕМЉИШТА, БИЛО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈОМ ИЛИ ТРАЈНОМ СЛУЖБЕНОШЋУ, УПРАВО ДА НАДОКНАДИ СВУ ШТЕТУ, КОЈУ ЈЕ ВЛАСНИК ЕН.ОБЈЕКТА НАПРАВИО ВЛАСНИКУ ИМАЊА, ПРЕКО ЧИЈЕГ ЈЕ ТАЈ ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН, ИЛИ ДА НАДОКНАДИ РАЗЛИКУ У ВРЕДНОСТИ ИМАЊА ПРЕ И ПОСЛЕ ИЗГРАДЊЕ ЕН. ОБЈЕКТА.

ВЛАСНИК САМ ЗЕМЉИШТА У К.О. КУЛИНОВЦИ, ОПШТИНА ЧАЧАК, НА КОЈЕМ ЈЕ ПРЕШАО Д.В. 110 КВ 2 ПУТА У ДУЖИНИОД ОКО 300 М СА ДВА ВЕЛИКА СТУБА. ЗЕМЉИШТЕ, КУДА ЈЕ ПРЕШАО ДВ У ШИРОКОМ ПОЈАСУ НЕ ВРЕДИ ВИШЕ НИШТА, ЈЕР НЕМА ТРЖИШНУ ВРЕДНОСТ- НЕМА НИКАКВУ ВРЕДНОСТ ЈЕР НЕ МОЖЕ УОПШТЕ ДА СЕ ПРОДА .

МОЛИМ УСТАВНИ СУД ДА ПРОГЛАСИ НЕУСТАВНИМ ЧЛАНОВЕ 77 И 79 ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ, ИЗ РАЗЛОГА ШТО ИСТОВРЕМЕНО НИЈЕ ПРОПИСАО И ОБАВЕЗУ ВЛАСНИКА ЕН.ОБЈЕКТА ДА НАДОКНАДИ ВРЕДНОСТ ВЛАСНИКУ ДРУГЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ТРАЈНО ЗАУЗЕЋЕ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ДА НАДОКНАДИ УМАЊЕНУ ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСИ ПРЕКО КОЈЕ ЈЕ ИЗГРАЂЕН ЕЛ.ВОД .

УНАПРЕД СЕ ЗАХВАЉУЈЕМ.

У ЧАЧКУ, 26.02.2009.

ЈОВАН ШОЛАЈИЋ, ЧАЧАК, УЛ.ВЛАДАНА ШИЋЕВИЋА 19

Ово писмо сам написао 26. фебруара 2009. год.

 #
Председнику владе- Примедбе на рад Агенције за приватизацију
jovansolajic | 12 Април, 2010 12:19

ЗА ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ

ПОШТОВАНИ Г-НЕ ПРЕДСЕДНИЧЕ ВЛАДЕ,

ОД АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ ДОБИО САМ ПОТВРДУ О УПИСУ У ЕВИДЕНЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БИВШИХ ЗАПОСЛЕНИХ, НА КОЈОЈ ТРИ СТВАРИ НИСУ У РЕДУ И ТО:

1. НА ДОКУМЕНТУ НЕМА АМБЛЕМА ДРЖАВЕ СРБИЈЕ,

2. НЕМА БРОЈА ПОД КОЈИМ ЈЕ ОВАЈ ДОКУМЕНАТ ЗАВЕДЕН И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ,

3. НИЈЕ ПРИМЕРЕНО ДА СЕ ДИРЕКТОР АГЕНЦИЈЕ ПОТПИСУЈЕ ПРВО СА ПРЕЗИМЕНОМ ПА ИМЕНОМ И ЛАТИНИЦОМ.

С ПОЗДРАВОМ И ПУНО ПОШТОВАЊА.

ЈОВАН ШОЛАЈИЋ, ЧАЧАК, УЛ. ВЛАДАНА ШИЋЕВИЋА 19

Ово писмо сам написао 17. јуна 2009. год. 

 #
Председник владе реп. Србије- УСТАВ и примена ПИСМА
jovansolajic | 12 Април, 2010 11:58

ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ

ПОШТОВАНИ Г-НЕ ПРЕДСЕДНИЧЕ

У УСТАВУ НАШЕ ДРЖАВЕ ПИШЕ ДА ЈЕ У ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ СРПСКИ ЈЕЗИК И ПИСМО ЋИРИЛИЦА. МЕЂУТИМ, НИШТА НИЈЕ УРАЂЕНО ДА ТАКО И БУДЕ. У ДРЖАВНИМ УСТАНОВАМА / ЗДРАВСТВО, ПРОСВЕТА, УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ, НАУКА, ИТД./, У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА / НИС, ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА, ТЕЛЕКОМ, ИТД./

ВИШЕ ЈЕ ЛАТИНИЦЕ НЕГО ЋИРИЛИЦЕ- НЕГДЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ИСКЉУЧИВО ЛАТИНИЦА.У ДРЖАВНОЈ ЛУТРИЈИ /ЈОШ ПИШЕ ДА ЈЕ ДРЖАВНА/ СВЕ ЈЕ ИСПИСАНО ЛАТИНИЦОМ, ЋИРИЛИЦЕ НЕМА НИ ЗА ЛЕК. У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ НА ТАБЛАМА ШКОЛА ЈЕ ПИСМО ЛАТИНИЦА. ДРЖАВА ОСНУЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ И СВЕ ШТО ЈЕ НАПИСАНО-НАПИСАНО ЈЕ ЛАТИНИЦОМ. АРЕНУ ЈЕ ДРЖАВА ИЗГРАДИЛА, ХОЋУ РЕЋИ ОВАЈ ГУРАВИ НАРОД- СТОЈИ НА ЊОЈ ТАБЛА ИСПИСАНА И ТО САМО НА ЛАТИНИЦИ. ДРЖАВА ПЛАЋА ДА СЕ ОДРЖЕ РАЗНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ , А СВЕ БУДЕ ИСПИСАНО ЛАТИНИЦОМ, ИТД, ИТД.

 ДАЉЕ, НАША ДРЖАВА И НАША ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ У ОБАВЕЗИ СУ ДА У ИНОСТРАНСТВУ ТАБЛЕ ИСПИШУ И НА ЈЕЗИКУ ДОТИЧНЕ ДРЖАВЕ. ЗАШТО СЕ ТО НЕ ЗАХТЕВА И КОД НАС??

У ПРЕДЛОГУ ЈЕ ДА СЕ НОВЕ САОБРАЋАЈНЕ ТАБЛИЦЕ ИСПИШУ ПИСМОМ ЛАТИНИЦА, КАД ВЕЋ МОЖЕ И ДА СЕ НА ЛЕЂИМА ПОЛИЦАЈАЦА И НА ПОЛИЦИЈСКИМ АУТОМОБИЛИМА ПИШЕ ЛАТИНИЦОМ. А РУСИЈА, БУГАРСКА- КОЈА ЈЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, ЗАТИМ БИХ ПИШУ ЋИРИЛИЦОМ. ЗДРАВСТВО ДОБИЈЕ САНИТЕТСКА ВОЗИЛА НА ПОКЛОН-РАЗУМЕМ ШТО ЈЕ ПОКЛОНОДАВАЦ ИСПИСАН ИЗВОРНО, АЛИ НЕ РАЗУМЕМ ЗАШТО ЈЕ НАЗИВ НАШИХ УСТАНОВА ИСПИСАН ЛАТИНИЦОМ. ДРЖАВА ЋЕ ДА ДА ВЕЛИКЕ ПАРЕ ДА СЕ ОДРЖИ ЕВРОСОНГ И УНИВЕРЗИЈАДА, АЛИ СВЕ ЋЕ БИТИ ИСПИСАНО ЛАТИНИЦОМ-ПА ПОБОГУ ЗАШТО НЕ ПОКАЖЕМО НАШУ АУТЕНТИЧНОСТ. НАШЕ САВРШЕНО ПИСМО, КОЈЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЉА НАШ СРПСКИ ЈЕДИНСТВЕНИ БРЕНД. ИЛИ СЕ МОЖДА СТИДИМО.

ИМАМ УТИСАК ДА ОДГОВОРНИ ЉУДИ: ОД МИНИСТАРА ПА НА ДОЛЕ НЕ ЗНАЈУ ИЛИ НЕЋЕ ДА ЗНАЈУ ШТА ИМ ЈЕ ЧИНИТИ, ИЛИ ЈЕ ТО ПРЕПУШТЕНО СТИХИЈИ- МАЛТЕ НЕ ЉУДИМА КОЈИ ПИШУ ТАБЛЕ,НАЗИВЕ,УПУТСТВА,/ФИРМОПИСЦИМА И ШТАМПАРИМА/ ИТД,ИТД. ДА ЗНАТЕ , ДА ЈЕ ЈЕДНЕ ГОДИНЕ У ТРШИЋУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САБОРА " ВУКОВ САБОР" БИО ИСПИСАН ЛАТИНИЦОМ. СТВАРНО, ЦЕЛИ СВЕТ ТРЕБА ДА НАМ СЕ СМЕЈЕ.

АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ДОСТАВИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИСПИСАНУ ЋИРИЛИЦОМ, А ОНИ ВАМА НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА НАПИШУ ЛАТИНИЦОМ. ПА, ОНДА НИЈЕ НИ ЧУДО, ШТО НАМ ГРАДОВИ ЛИЧЕ НА ИНОСТРАНСТВО.

МОЖДА СУ ЗА НЕКОГА ОВО СИТНИЦЕ. ВЕРУЈТЕ ДА НИСУ. ВИШЕ СИТНИЦА НАПРАВИ ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ У ПОРОДИЦИ И ДРУШТВУ КАО ЦЕЛИНИ. КАДА ДРЖАВА ДОНЕСЕ ЗАКОН, КАО ПРВО, МОРА ДА ГА ПРВА ПРИМЕНИ, ПА ТЕК ДА ТРАЖИ ОД НАРОДА ДА СЕ ТОГ ЗАКОНА ПРИДРЖАВА. У ПРОТИВНОМ, НИШТА ОД ТОГ ЗАКОНА, НИТИ ОД АУТОРИТЕТА ВЛАСТИ.

 ТЕШКО МИ ЈЕ , АЛИ МОРАМ И ОВО ДА ВАМ КАЖЕМ. ПОСЕДУЈЕМ ФАКСИМИЛ ОТПУСНЕ ЛИСТЕ ЗА ПОВРАТАК ИЗ ЗАРОБЉЕНИШТВА ИЗ НЕМАЧКЕ, НАШЕГ ВОЈНИ КА, КОЈА ЈЕ ОСИМ НА НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ ИСПИСАНА И НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И ЋИРИЛИЦОМ И ТО ШТАМПАНИ И ПИСАНИ ТЕКСТ ОТПУСНЕ ЛИСТЕ.!!!

МОГАО БИХ Г-НЕ ПРЕДСЕДНИЧЕ ДА ВАМ ПИШЕМ ЈОШ ДУГО И ДУГО, АЛИ МИСЛИМ ДА ЈЕ И ОВО ДОВОЉНО.

ЗАМОЛИО БИХ, ДА ОВО ПИСМО ДОБИЈУ СВИ МИНИСТРИ И СВЕ ДРУГЕ ДРЖАВНЕ ОДГОВОРНЕ ЛИЧНОСТИ.

ЗНАЈТЕ ДА ВАМ ПИШЕМ ИЗ КРАЈЊЕ ДОБРИХ НАМЕРА. СТАНИТЕ НА ПУТ ОВИМ ПОЈАВАМА.

С ПОШТОВАЊЕМ, Ј. ШОЛАЈИЋ, ЧАЧАК

Ово писмо је написано 4. априла 2008. год. 

 #
Министарство финансија- Примена писма у Државној лутрији Србије
jovansolajic | 12 Април, 2010 11:47

ЗА МИНИСТРА ФИНАНСИЈА

ПОШТОВАНА Г-ЂО,

У ДРЖАВНОЈ ЛУТРИЈИ СРБИЈЕ У ПРИМЕНИ ЈЕ ИСКЉУЧИВО ПИСМО ЛАТИНИЦА. ИСТИНА, У ЧАЧКУ, У ЈЕДНОМ ЊИХОВОМ ОБЈЕКТУ, САМО НА КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ ПРИМЕЊЕНА ЈЕ ЋИРИЛИЦА !!!!

ОВА ЈАВНА УСТАНОВА СЕ ЧАК И ЗОВЕ ДРЖАВНА А НЕ ПРИДРЖАВА СЕ УСТАВА. У ЧЛ. 10 УСТАВА ПИШЕ ДА ЈЕ У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ СРПСКИ ЈЕЗИК И ПИСМО ЋИРИЛИЦА. СМАТРАМ ДА ОВА УСТАНОВА МОРА ПРИМЕЊИВАТИ ПИСМО ЋИРИЛИЦУ, У ПРОТИВНОМ КРШИ УСТАВ.

УКОЛИКО НИСАМ У ПРАВУ, МОЛИМ ДА МИ ОДГОВОРИТЕ ОВИМ ПУТЕМ ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН. А, У КОЛИКО САМ У ПРАВУ, МОЛИМ ВАС ДА ИМ НАРЕДИТЕ ДА ПОСТУПАЈУ ПО УСТАВУ.

ПИШЕМ ВАМ, ЈЕР САМ ОБАВЕШТЕН ДА СУ ПОД ИНГЕРЕНЦИЈОМ ВАШЕГ МИНИСТАРСТВА. УНАПРЕД СЕ ЗАХВАЉУЈЕМ.

ЈОВАН ШОЛАЈИЋ, ЧАЧАК, УЛ.ВЛ. ШИЋЕВИЋА 19

 

Ово писма сам написао 17. марта 2010. год.

НА ОВО ПИСМО НИСАМ ДОБИО ОДГОВОР ДО ДАНАШЊЕГ ДАНА.

 #
Министарство здравља-Писмо на табли Горње Топонице
jovansolajic | 12 Април, 2010 11:35

ЗА ГОСПОДИНА МИНИСТРА

Г-НЕ МИНИСТРЕ,

У ДАНАШЊОЈ " ПОЛИТИЦИ " , НА СТРАНИ 13, НА СЛИЦИ ИЗ ГОРЊЕ ТОПОНИЦЕ, ТАБЛА ОВЕ УСТАНОВЕ ЈЕ ИСПИСАНА ЛАТИНИЦОМ. НИЈЕ ОВО ЈЕДИНИ СЛУЧАЈ. У ВАШИМ УСТАНОВАМА ЈЕ ЈАКО ПРИМЕТНО ДА ЈЕ ИЗМЕШАНО И ЈЕДНО И ДРУГО ПИСМО, У НЕКИМА ЈЕ ВИШЕ ЗАСТУПЉЕНА ЛАТИНИЦА ОД ЋИРИЛИЦЕ.

МЕЂУТИМ, У ЧЛ.10 УСТАВА ПИШЕ ДА ЈЕ У ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ СРПСКИ ЈЕЗИК И ПИСМО ЋИРИЛИЦА, А ДРУГИ ЈЕЗИЦИ И ПИСМА УКОЛИКО СУ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ А НА ОСНОВУ УСТАВА.

ЗНАЧИ, ВАШЕ МИНИСТАРСТВО СЕ НЕ ПРИДРЖАВА УСТАВА, УПРАВО ГА КРШИ. НИЈЕ У РЕДУ ДА СЕ ДРЖАВНА УСТАНОВА НЕ ПРИДРЖАВА УСТАВА. ДАЈЕТЕ ЛОШ ПРИМЕР НЕМАРА И НЕДИСЦИПЛИНЕ.

ИЗВИЊАВАМ СЕ ШТО САМ ВАМ УЗЕО ДРАГОЦЕНО ВРЕМЕ, АЛИ МОРАО САМ. ЗАХВАЉУЈЕМ СЕ.

ЈОВАН ШОЛАЈИЋ, ЧАЧАК, УЛ. ВЛАДАНА ШИЋЕВИЋА 19

Ово писмо је написано 26. фебруара 2010. год.

 

 

 #
Mинистарство за државну управу и лок. самоуправу- Примена писма у јавним установама
jovansolajic | 12 Април, 2010 11:17

ЗА МИНИСТРА ЗА ДРЖ. УПРАВУ И ЛОК. САМОУПРАВУ.

ПОШТОВАНИ Г- НЕ МИНИСТРЕ,

ПИШЕМ ВАМ У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ПИСМА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА И У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.

ЧИЊЕНИЦА ЈЕ ДА СЕ НИ ЈЕДНА ЈАВНА УСТАНОВА И ЈАВНО ПРЕДЗЕЋЕ НЕ ПРИДРЖАВАЈУ ЧЛ. 10 УСТАВА.

ЧАК, НЕКЕ УСТАНОВЕ И ПРЕДУЗЕЋА, ПИШУ ИСКЉУЧИВО ЛАТИНИЦОМ. ПРИМЕРА РАДИ ДРЖАВНА ЛУТРИЈА СРБИЈЕ, ТЕЛЕКОМ И ДА НЕ НАБРАЈАМ ВИШЕ. ДРЖАВНА ЛУТРИЈА СРБИЈЕ И ЗОВЕ СЕ ДРЖАВНА , А СВЕ ПИШЕ ЛАТИНИЦОМ. ПА , ОНИ СЕ РУГАЈУ УСТАВУ. КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА УГЛАВНОМ ПИШУ ЛАТИНИЦОМ. РЕШЕЊА ЗА ГРАДСКО ГРАЂ. ЗЕМЉИШТЕ И ДРУГА СВЕ ЈЕ НАПИСАНО ЛАТИНИЦОМ. У КОЈУ ГОД ДРЖАВНУ И ЈАВНУ ИСНСТИТУЦИЈУ УЂЕТЕ НА СВЕ СТРАНЕ СВЕ ЈЕ ИСПИСАНО ЛАТИНИЦОМ. ТАКО ЈЕ У ПОЛИЦИЈИ, ЗДРАВСТВУ, ШКОЛСТВУ, ИТД.

ОТВОРИ СЕ ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ И НА ТАБЛИ ЈЕ ТО НАПИСАНО ЛАТИНИЦОМ. У РАШКОЈ ОБЛАСТИ, ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ И У ВОЈВОДИНИ СКОРО СВЕ ЈЕ ИСПИСАН О ЛАТИНИЦОМ.

ТАБЛЕ СТРАНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА ИСПИСАНЕ СУ ЗА СРПСКУ ВАРИЈАНТУ ЛАТИНИЦОМ.

Г-НЕ МИНИСТРЕ ШТА ОВО ТРЕБА ДА ЗНАЧИ. НИЈЕ ВАЉДА ДА ЈЕ У НАШОЈ ДРЖАВИ ЗАВЛАДАО ТОЛИКИ ЈАВАШЛУК. НА КОГА МИ ГРАЂАНИ ТРЕБА ДА СЕ УГЛЕДАМО. САМО РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА МОГУ ДА НАС ИЗБАВЕ ИЗ ОВАКВЕ СИТУАЦИЈЕ. Г-НЕ МИНИСТРЕ. АКО ВИ НИСТЕ НАДЛЕЖНИ ЗА ОВО О ЧЕМУ ВАМ ПИШЕМ, ДА ЛИ БИСТЕ БИЛИ ЉУБАЗНИ ДА МИ КАЖЕТЕ КО ЈЕ ТАЈ ШТО ЈЕ НАДЛЕЖАН.

МНОГО ПОЗДРАВА.

ЈОВАН ШОЛАЈИЋ, ЧАЧАК, УЛ. ВЛАДАНА ШИЋЕВИЋА 19

Овај текст је написан 28. јануара 2010. год.

ДО ДАНАС НИСАМ ДОБИО ОДГОВОР.

ОВО ПИСМО ЈЕ ПОСЛАТО И ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ 28.јануара 2010. год.  #