Categories
My Links
Генерална
Политика - Међу нама - Легализација објеката
jovansolajic | 24 Децембар, 2010 12:59
ЗА РУБРИКУ " МЕЂУ НАМА"
Поштовани уредниче,
Молим да у вашем цењеном листу објавите следећи текст:
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА.
Започети процес легализације изграђених објеката без грађевинске дозволе треба довршити, како је замишљено. С тим, што треба у подзаконским актима , или одлукама локалних заједница,  предвидети широку лепезу попуста за , пре свега, неконформну инфраструктуру, где су ти објекти сазидани. Ако је нелегализован објекат грађен на ледини и још у приградским рејонима, од утврђене цене комуналија треба одузети , изражавано у процентима за : немање изграђене улице, немање водовода и канализације, или када су грађани сами о свом трошку доводили струју, телефон, воду, канализацију, затим за неадекватно организован превоз, школовање, немање здравствених установа у насељу, итд. итд.
Грађанину треба признати све што је већ сам уложио у инфраструктуру и признати му плус сав неконфор становања - живљења у неконформним насељима - глобално као таквим.
Збир свих попуста требало би ограничити, примера ради на 80%. Грађанин би морао нешто да плати, мора се довести у равноправан положај са оним грађанима који су платили комуналије при добијању грађевинске дозволе. Не би било у реду - да се грађанину легализује објекат а да за комуналије не уплати ни један динар. Грађанину, који је у тежем материјалном положају треба омогућити да легализацију плаћа у ратама у неком разумном року.
Треба имати и у виду: да локална заједница треба да стално побољшава услове живљења у приградским и дивљим насељима. Ако би се грађанима у оваквим насељима опраштало плаћање комуналија у целости, поставља се питање, из којих то средстава локална заједница треба сутра да асфалтира улицу, да реконструише електричне линије, водовод и сл.
И на крају сви грађани у држави морају бити доведени у равноправан положај.Тако и грађани који су бесправно градили објекте не могу бити равноправнији и у бољем положају од грађана који су поштовали закон и који су у редовном поступку платили добијање грађевинске дозволе.
Немојте дозволити да и на овом примеру непримерено радимо. Доста нам је разно - разних попуштања неплатишама за неплаћене комуналије и затезне камате по тим основама. Лоших примера имамо много. Ако једнога дана, поучени лошим примерима, и остали грађани који извршавају све обавезе према држави и њеним јавним предузећима и установама, крену истим путем - да неплаћају обавезе, урушиће се цео финансијски систем државе.
Или је најава од Владе да се " сиротињи" опрости плаћање легализације, још једно удварање  актуелне власти у предизборној години. Само се питам, шта ће још пасти напамет министрима - да би се  што боље удодворили гласачима - па колико кошта нека кошта - важно је да се на власти одрже.Јер нема веће сласти од власти - како каже народна пословица.
Дозвољавам да извршите редакцију текста.
С поштовањем,
Јован Шолајић, Чачак
Ово писмо објавио сам на своме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.
 #