Categories
My Links
Генерална
Дирекција за реституцију. И ратна штета треба да буде обухваћена реституцијом.
jovansolajic | 08 Март, 2011 12:22

ЗА ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ - ЛИЧНО.

Поштовани директоре,

Реституцијом је обухваћено враћање имовине - материјалних добара бившим власницима и њиховим наследницима - одузетих после рата по свим основама : конфискацијом , национализацијом, аграрном реформом, итд,итд.

А, шта је са ратном штетом, која је причињена власницима материјалних добара која су уништена ратним дејствима Немачке и осталих сатрапа у Другом светском рату.

Ратну штету је пописала Државна комисија и елаборати се , вероватно, налазе у неком владином ресору или канцеларији. Процену ратне штете извршила је Државна комисија појединачно за сваког власника имовине на којој је причињена штета и таква процена мора се прихватити као мериторна.

Није логично, да се власнику куће која је одузета и врати власнику, а да се власнику срушене куће у бомбардовању ништа не надокнади. Поготову, ако се бившем имаоцу реституцијом надокнади предратна вредност имовине, а која је у ратним дејствима била делимично уништена.

За време комунистичке владавине извршено је одузимање имовине " непријатељима" и богаташима и назови богаташима. Тако исто за време комунистичке владавине одузета је и ратна штета власницима уништене имовине од стране Немачке и других. Тито је наплатио ратну штету од Немачке, употребио је како је хтео, чујем да је за исте паре купио опрему за Хрватско - Словеначку нуклеарну електрану у Кршком.

Како имате намеру да у неком виду накнадите одузету имовину бившим власницима или њиховим наследницима, тако исто треба да вратите и имовину бившим власницима или њиховим наследницима ратну штету - ратну штету причињену грађанима, која је исто тако узурпирана или конфискована од стране државе СФРЈ - чији је правни наследник држава. Србија.

У наше комунистичко време фабрике, куће , земљиште власништво грађана , па и ратна штета причињена грађанима претварана је у друштвену својину. Пошто је друштвена својина укинута, ствари се морају вратити у првобитно стање.

Ратна штета никада не застарева.

Државни орган, што се тиче утврђивања вредности ратне штете, има олакшавајућу околност, јер су попис и процену извршиле државне комисије.

Реституцијом треба и обухватити и извршен принудни рад наших заробљеника и интернираца у немачким и италијанским логорима за време Другог светског рата. Многи нису знали или нису умели, а многи су већ били помрли, па од Немачке државе нису остварили право на надокнаду робовског рада за време рата. Постоје спискови ратних заробљеника, узгред који су претежно били само Срби, а Немачка има спискове којима је исплатила накнаду. Нека наша држава потражује од Немаче тај новац и нека га исплати бишим заробљеницима и интернирцима или њиховим наследницима.

Још једном понављам, да је наша држава одузела имовину неким грађанима и да је исто тако неким грађанима одузела имовину у виду ратне штете и зато морају ове две ствари имати исти третман.

С поштовањем,

Јован Шолајић, Чачак.

Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.

Копију овог писма упутио сам и " ПОЛИТИЦИ ", за рубрику " Међу нама".

"Политика" је , у нешто скраћеном обиму, објавила овај чланак у рубрици "Међу нама", дана 10.3.2011.године.

 #