Categories
My Links
Генерална

« Електродистрибуција Србије Београд - Зашто узимате кредит за набавку паметних бројила ? | Министарство здравља - министру и Ирени Џалто - Зашто пиштете латиницом ? »

РТС БЕОГРАД - за директора Тијанића - Зашто на згради РТС назив фирме није исписан и ћирилицом?
jovansolajic | 30 Септембар, 2010 11:42
ЗА ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА РТС - Г - а ТИЈАНИЋА,
Поштовани г - не Тијанићу,
У вашем Дневнику бр. 2, у 19, 30 часова на ТВ 1 ,јуче - дана 29. ов. месеца, у једном прилогу , приказали сте вашу зграду, на којој је на фасади зграде исписан назив ваше интитуције латиничним писмом.
Као јавна институција у обавези сте да се придржавате чл. 10. Устава, по коме је у Србији у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо.
А, Законом о службеној употреби језика и писама је регулисано у којим случајевима се могу употребити и други језици и писма. У члану 10, поменутог закона пише: " Кад се , у складу са одредбама овог закона текст исписује и латиничним писмом, текст на латиничном писму исписује се после текста на ћириличном писму, испод или дсено од њега.".
Приметио сам да и неки од приказаних прилога ваше ТВ, где је РТС копроизвођач, текстови су исписани латиничним писмом - што је незаконито.
Молим вас да ми одговорите да ли сам у праву или не.
С поштовањем,
Јован Шолајић, Чачак
Ово писмо сам објавио на моме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.
 #
Add Comment
Додај коментар

Запамти ме