Categories
My Links
Генерална
Политика - Међу нама - МУП- а Србије - Ипак енглеска слова на саоб.таблицама нису законита.
jovansolajic | 28 Јануар, 2011 12:47
ЗА РУБРИКУ " МЕЂУ НАМА"
Поштовани уредниче,
Молим да у вашој рубрици објавите следеће:
НОВЕ ТАБЛИЦЕ СА СРПСКИМ И ЕНГЛЕСКИМ СЛОВИМА.
У данашњој " ПОЛИТИЦИ " објављено је тумачење МУП - а, да  употреба енглеских слова на новим саобраћајним таблицама није у супротности са одредбама Закона о службеној употреби језика и писама. Кажу да је употреба енглеских слова " практична ". Али господо, није уставна нити законита. 
Не бих се сложио са поменутим тумачењем. У поменутом закону није прописано да се може писати и енглеским или неким другим словима, словима којих нема у нашем језику.
Није таксативно прописано ни употреба латиничног писма, а камоли енглеских слова.
Нове таблице су урађене и противно чл. 10 Устава, у којем је прописано да је у службеној употреби у Србији српски језик и писмо ћирилица.
МУП - а је дао тумачење да је некадашња Југославија потписник некакве конвенције по којој таблице треба да буду исписане латиницом. Али, пошто је Устав најстарији од свих аката, требало је Устав изменити или таблице урадити без употребе латиничних слова, као што је то урађено у Босни и Херцеговини.Једно од ово двоје.
Значи, нити у Уставу ни у поменутом закону није предвиђено да се таблице ураде са употребом латиничног писма, поготову не са употребом енглеских слова.
Питам се - да ли је то могуће - да се државни органи  не придржавају Устава и закона. ?!
С поштовањем.
Јован Шолајић, Чачак
П.С. Дозвољавам да извршите редакцију текста.
Послато и Министарству унутрашњих послова Републике Србије.
Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.
 #