Categories
My Links
Генерална
Град Чачак - Начел. Градске управе за урбан.- Зашто у насељу Кулиновачко поље стоје табле Атеница"
jovansolajic | 17 Јануар, 2011 12:44

ЗА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА - Г - НА МИЛОША МИЛОСАВЉЕВИЋА.  

Поштовани  г - не Милоше, 

Обраћам вам се по други пут - јер ни после месец дана нисам добио тражени одговор.

Ради се о следећем:

У насељу од Градске болнице до леве обале Атеничке реке , у свим улицама стоје уличне табле на којима пише Атеница - микро насеље

Међутим, ово насеље се налази у атару насеља које се зове Кулиновци, односно Кулиновачко поље. Тако је било одвајкада и тако пише у вашем Плану града Чачка и тако пише у катастарским књигама.

Не може да се зове  Атеница - које име има суседно село односно насеље - а територија у званичним књигама да се зове Кулиновци. Не може да се Атеница налази у Кулиновачком пољу.

Замолио бих вас :

1. Да ми одговорите, којим је Законом ова територија променила име, јер се само законом имена насеља могу мењати, а ако не

2. Да издате налог предузећу Градац да ове уличне табле поскида.

Унапред се захваљујем

С поштовањем,

Јован Шолајић, Чачак, ул. Владана Шићевића 19, тел / факс 032 / 367 - 322

 

Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.  #