Categories
My Links
Генерална
Министарство финансија и привреде. Предлог 6. мера за финансијску дисциплину у држави.
jovansolajic | 03 Август, 2012 13:11
 

 
ЗА МИНИСТРА ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - ЛИЧНО
 
Поштовани господине Динкићу,
 
Имам шест предлога за опоравак државних финансија и за попуну мањка у буџету.
1. Да се пооштри контрола издавања фискалних рачуна. 
Имам утисак као да контроле уопште нема. У малим трговинама, издају фискалне рачуне само ако им их тражите. Шта кажу, обично : " А, ви хоћете фискални рачун, ево сад ћу.... "  Или, поред касе, стоји корпа за отпатке, у које касирка баца рачуне, што је симтоматично и незаконито.
Контролу да врше инспектори из других места.
Држава има рачуна, да ојача фин. полицију, да иста буде у стању да непрестано контролише издавање фиск.рачуна.
2. Да  Држава наплати порез на доходак грађана на сав приход.
Када грађанин купи капитално добро, а не може да докаже да је на тај износ платио држави порез, да се за разлику обавеже да исти плати.
Овде се не испитује порекло имовине, већ се обезбеђује да се и на приход који је стечен на незаконит или сличан начин, бар држави плати порез.
Овако, како ствари стоје, грађанин или предузетник могу да купе стан или станове, а да преко плате и из дохотка из добити не може да обезбеди ни голу егзистенцију, а камо ли куповину трајних кап. добара.
Могуће је, да фирма ради са губитком, а да власник купи јахту. Није у реду, јел да.
Колико ми је познато Француска је то решила на сличан начин.
3.Да се законским мерама обезбеди боља или потпуна наплативост комуналија и јавних прихода.
Чињеница је да је наплативост комуналија и јавних прихода веома слаба, испод је свих критеријума.
Апсурдно је, да грађанин не плаћа струју, воду, грејање, за трособан стан, а у њему станују један или два члана породице. Суд не може да обавеже дужника да плати дуг, јер нема сталне приходе и сл.
Значи, дужник има велику имовину, а истовремено неко за њега треба да сноси трошкове ком. услуга.
Јавна предузећа, због слабе наплативости, прибегавају најлакшем начину долажења до пара, повећавају цене својих услуга. Тако редовне платише плаћају и за ове  неуредне.
Узмимо сиромаха, који нема грејање у кући. Он мора да се намучи да се некако огреје. А, овај у комформном стану, живи  цивилизовано без имало труда.
4. Да се онемогући прописима, да фирма не исплаћује порезе и доприносе.
Постављам питање, каква је то финансијка контрола да фирма исплати нето плате радницима, а не плати порез и доприносе држави. То треба строгим прописима онемогућити. Читамо у новинама, да неке фирме исплаћују редовно плате и неке обавезе, а да им је рачун блокиран. Невероватно.
Значи, устројство финансијских токова у држави није решено како треба. Укинули сте Службу друштвеног књиговодства, за коју је цео свет говорио да је била нешто најбоље, која је имала 100 % контролу токова новца и јавних прихода.
5. Мора да се направи неки ред у платама у јавном сектору.
У државним установама, плате морају бити поређане од председника државе па на доле. Не може неки државни службеник имати већу плату , примера ради од председника Владе. Не може Директор Државне лутрије да има већу плату од министра финансија.  Или, да гувернер НБС каже да му је плата 650.000.- динара, али да паре не добија из буџета. Директори разних агенција имају плате како који али сви изнад 200.000.- динара, и кажу да су самостални у раду, али их ипак има у буџету из кога узимају и паре.Још црња варијанта, да директор јавног предузећа, које остварује губитке у пословању, има огромну плату у односу на Председника државе.
Зар је могуће да јавно предузеће ради са губитком, а да у истој години, повећа плате свих запослених. Није логично.
Није у реду, да неки радници јавног сектора штрајкују - траже веће плате, а исте су им далеко веће  од плата  у државним установама, а од радника у осталим секторима  да се не говори.
Једном речју - уведите платне разреде и свих 500000 намештеника и државних функционера сврстајте по важности и сложености функције и степена образовања и обучености. И у тој хијерархији да плата председника државе и владе, председника скупштине, итд буду на врху, а свих осталих иза њихових плата.
Апсолутно није у реду, да се свим истакнутим уметницима, и то само уметницима, даје додатак на пензију у износу од 50.000,00 динара. За многе од ових уметника никада нисмо ни чули да постоје.
Разумео бих, да се сваком изузетном уметнику обезбеде укупна примања од 50.000,00 динара. Овако, ко има пензију од 20.000,00, примаће укупно 70.000,00, а онај који већ има пензију од 50.000,00 динара, добијаће 100.000,00 динара. Што није у реду.
Прво, пензију од 50.000,00, сада не прима ни 50% пензинера са факултетском дипломом и са пуним стажом, а друго неко од тих пензинера има веома малу а други веома велику пензију. Имајте у виду, да је пуно уметника у својој каријери остварило огромне приходе у иностранству и приходе од хонорара, легалних и нерегуларних, што није улазило у просек примања и у основицу за пензију.
Боже какве глупости, имате уметнике који добијају ових 50.000,00 додатка и то од народне цркавице, а истовремено неки од њих имају виле и богатства. Обезбедили сте да неки не знају шта да раде са парама, док други не могу да саставе крај са крајем, живе у беди.
Уосталом, и ово је урађено брзоплето, неко је хтео да добије поене, као што је урађено са још пуно ствари
6. Направите реда у правима из пензијског осигурања. Укините све законе и донесите један једини за све. Да се свима у држави пензија утврђује на бази уплаћених доприноса за пензијско осигурање кроз цео радни стаж. а не као сада што је случај. За обичне смртнике пензија се утврђује на бази уплаћених доприноса а за неке друге - привилеговане то се ради друкчије. За официре то је задњи чин, за службенике полиције плата у задњој години,, ту су и посланици, судије, итд. Генерал има генералску пензију, и ако је у каријери морао да буде потпоручник, поручник, итд. Ако Скупштина и Влада ипак хоће да неке протежирају а неке да дискриминишу и то већину, онда треба прво да за такве утврде пензију по општим прописима, а разлику да исплаћују из посебних извора. Инжењер је прво био приправник, па неки рефентић, па млађи инжењер итд, и тек пред одлазак у пензију добија неко пристојније радно место и плату и одлази у пензију са 40.000.- динара, а за првилеговане то не важи. То није по Уставу нити по било којој међународној конвенцији.Знам врхунске инжењере, који су радили пуних 40. година и то на врло важним пословима и имају пензију од 40.000.-  динара, а да не помињем ове првилеговане колико они имају, а поготову ове који примају националну пензију од по 50.000.- динара, међу њима пуно њих који су у животу се намлатили пара , на дивље, без уплаћивања доприноса и пореза на зараде и који бесно живе у великим вилама са великим аутомобилима, са јахтама, који децу школују у иностранству, итд.
С поштовањем,
Јован Шолајић, Чачак
 Овај текст сам објавио на своме БЛОГ.у . РАЗМИШЉАЊА ЈЕДНОГ ЧАЧАНИНА.
 #