Categories
My Links
Генерална
Спортски ц."Младост" Чачак. С.Х "Младост" се налази у граду Чачку, у нас.Кулинов. поље, а не у Атеници.
jovansolajic | 04 Јул, 2011 15:13

ДИРЕКТОРУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА "МЛАДОСТ" ЧАЧАК - ЛИЧНО

Поштовани директоре,

Вероватно да је ваша установа томе кумовала, да се у средствима јавног информисања каже - да је спортска хала "Младост" у Атеници.

Мени је сасвим познато да је поменута спортска хала изграђена и да се налази на градској територији града Чачка, у насељу Кулиновци - још ближе у Кулиновачком пољу.

Не може да буде та хала у Атеници, ако је то Чачак, односно градско насеље Кулиновачко поље. Не може да буде да је Чачак у Атеници.

Мене, као грађанина интересује, шта пише у документацији о изградњи ове хале - да ли пише Атеница или Чачак. Не може да пише да је Атеница, јер је земљиште у К.О.Чачак.

У Катастру и у Плану града Чачка пише да се хала налази у насељу Кулиновци, односно Кулиновачко поље.

Промена топонима може да се изврши само законом. Питам се којим је то законом ово насеље добило име Атеница.

Још једно, Градска болница, О.Ш. "СВЕТИ САВА", спортска хала "Младост" налазе се у улици Др.Драгише Мишовића, рођеног у Кулиновцима, улице која скоро целом својом дужином иде кроз Кулиновце и пресеца га на два дела и коме је пало напамет да ту чињеницу ниподноштава. Па др. Драгиша Мишовић, као велики хуманиста, добио је улицу у насељу где је рођен, а то су Кулиновци, а не Атеница. Атеница почиње од десне обале Атеничке реке, а Кулиновци су од Лозничке па све до Атеничке реке. Тако је било одвајкада.

Према томе, г - не директоре, спортска хала "Младост" се налази у Чачку, у насељу Кулиновци, односно у насељу Кулиновачко поље, или у М.З. "Свети Сава" у Чачку, а никако у Атеници.

Не би сметало ако бисте рекли да је ова хала у граду Чачку - што и јесте, али смета што кажете да је у Атеници, а није Атеница већ су то Кулиновци.

С поштовањем,

Јован Шолајић, Чачак.

Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.

 #
Министарство омладине и спорта. На дипломи "Доситеја" потпис министра латиницом. Зашто ?
jovansolajic | 04 Јул, 2011 12:43

ЗА МИНИСТРА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА - Г - ЂУ СНЕЖАНУ САМАРЏИЋ - МАРКОВИЋ - ЛИЧНО

Поштовани министре,

У палати "СРБИЈА", дана 20. јуна т.г., доделили сте дипломе " ДОСИТЕЈА", младим талентима из целе државе - за постигнуте резултате на републичким такмичењима из образовања. Диплому је добила и моја унука - Марјана Шолајић, из Чачка, свршени матурант Чачанске гимназије.

Одмах ми је пало за очи да сте диплому потписали латиницом и то читким рукописом. Није примерено да један министар потписује, на једном тако важном документу, писмом, које по Уставу не припада српском језику. Лош пример тој омладини и спортистима. Није онда ни чудо - да смо веома често у прилици да видимо на разним спортским и омладинским манифестацијама да су плакати и све остало што је написано - написано је латиничним писмом. Написано је све латиницом и ако су такве манифестације, углавном, финансиране из буџета и под покровитељством државе. Не може држава да финансира манифестацију а да организатор се не придражава Уставне одредбе - да је у држави Србији у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо. Да апсурд буде још већи - пише те латиницом за српски језик и за свет на енглеском језику. Текст на српском језику и на ћирилици има првенство над свим другим језицима и писмима, и он је по Уставу обавезан.

Према томе - диплома Доситеја је јавна исправа - и у реду је - написана је ћирилицом, али није у реду да је министар потписује латиницом, јер какав је то министар у српској влади да не зна ћирилицу. Наравно, предпостављам да је знате.

Исто тако, и све јавне спортске и омладинске манифестације морају бити оглашаване уз првенствену употребу српског језика и ћириличног писма, у колико се такве манифестације приређују о трошку државе, у целости или делимично.

Г - ђо министре, није лепо да се министри не придржавају Устава. И опростите, што вас не ословљавам са министарка. По мени ви сте на радном месту министра а не министарке. Ваше радно место вам одређује звање, а назив радног места је прописан неким актом.

Ми смо у рату другарице ословљавали са: борац, бомбаш, митраљезац, пилот, тенкиста, комесар, а затим у миру: металостругар, машинбравар, возач или шофер, варилац, судија, адвокат, професор итд. Замислите, како би се наше другарице осећале да смо их другачије ословљавали - да смо их ословљавали у женском роду - нећу то ни сада да напишем јер ми је то много ружно.

Уосталом, да питамо жене професоре српског језика јесу ли оне професори или професорке српског језика.

Зашто је то помодарство узело маха. Зато, што ми нећемо да жене ословљавамо са другарице - јер то мирише на комунизам и прошлост, а нећемо ни са госпођа или госпођица - бар не у службеном ословљавању јер је то као претенциозно, па нам је лакше : да жену ословимо са Н.Н., министарка за ...., уместо г- ђа Н.Н. , министар .....

Зато, жене нам , испада нису госпође, нису доктори, магистри, професори, али зато су обележавајуће - докторке, посланице, и сличне глупости. Испада, да је важно што смо их у звању ословили у женском роду, а није важно што треба да су госпође или госпођице, да су доктори, магистри, инжењери, професори, итд.

Председник Народне скупштине је назив за положај у држави Уставом установљен и мора се у таквом облику употребљавати без обзира на пол особе која тај положај заузима.

С поштовањем,

Јован Шолајић, Чачак

Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.

 #