Categories
My Links
Генерална
Уставни суд Југославије - Донео Одлуку о поништавању национализације пољ. змљишта у Чачку
jovansolajic | 26 Фебруар, 2011 13:08

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ, ДОНЕО ОДЛУКУ О ПОНИШТАВАЊУ НАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЧАЧКУ.

Уставни суд Југославије, уз потпис судије Бранка Јевремовића, обавештава Иванка Шолајића, земљорадника из села Кулиноваца, код Чачка, под бр. У - 404 / 67 од 17. августа 1967. године, да је поништена Одлука среза Краљево о проширењу ужег грађевинског реона места Чачак бр. 02 - 14820/ 1 од 23. децембра 1966. године.

Горе поменутом одлуком органа општине Чачанске ужи грађевински реон Чачка, између осталог, проширен је и за део насељеног места Кулиновци. Одлуком је обухваћена целокупна имовина Иванкова/ изузев крајње кат. парцеле 760/ у површини од 1.50.99 ха у К.О.Кулиновци.

Иванко Шолајић, из Кулиноваца, поднео је захтев , дана 21. јуна 1967. године, Уставном суду Југославије да поништи Одлуку органа општине Чачак, о проширењу градског реона, односно о извршеној национализацији земљишта, претварајући га од пољопривредног у грађевинско, базирајући свој захтев на чињеници да се по Закону може национализовати само градско земљиште или земљиште за које је донет детаљан урбанистички план. Поменуто земљиште није било градско нити је био урађен урбанистички план.

Међутим, наредне - 1968. године Општина Чачак, доноси детаљан урбанистики план и за поменуто земљиште и граду Чачку трајно припаја део територје села Кулиноваца, земљиште Иванково је преведено у друштвену својину, без права отуђења и без права парцелације - једном речју пољ. земљиште је трајно национализовано - данас је у својини државе Србије, а Иванко и сви остали мештани су од те 1968. године постали становници града Чачка.

Какав детаљан Урбанистички план је урадила стручна служба Општине, види се по томе, што су улице пројектоване једноставним повлачењем лењира по кат. карти. Улице се пењу и спуштају преко јако брдовитог терена. Електродистрибуција је после неку годину вршила реконструкцију НН мреже - морала је да постави водове дуж ново - пројектованих улица, које немају ама баш никакве везе са стањем на терену. Мештани се и дан - данас чуде овом стању на терену.

Део проширеног атара града Чачка у Кулиновцима је прилично урбанизовано: од пре много година - улице су асфалтиране, али имена имају углавном означена бројевима, смеће се организовано купи, струја и телефон су на нивоу., градска вода и канализација, капела, кабловска ТВ, гас, итд. Међутим, и ако су сви грађани пописани да живе у граду, није све до краја урађено како треба. И даље некима пише у личним картама да живе у селу Кулиновцима , и даље ови грађани се налазе у бирачком списку у селу Кулиновцима, припадају сеоској месној заједници, плаћају допринос за градско грађевинско земљиште, а пише им да живе у селу Кулиновцима, итд.итд. У рачунима за струју, воду, пише Кулиновци, у рачунима за телефон чак пише пошта бр. 32000 - Атеница, мада се телефонска централа и пошта Чачак бр. 4 налазе на територији града Чачка, чак су и К.О. Чачак, а налазе се на некадашњој територији села Кулиноваца.

Малте - не све је избркано .А, још 1968. године је земљиште национализовано и претворено о грађевинско - припојено градском атару, а власт ни после 43. године није успела да среди стање ствари.

Из имовинске документације мога оца Иванка Шолајића , из Чачка.

Јован Шолајић, Чачак, дана 26. фебруара 2011. године.

 #