Categories
My Links
Генерална
Агенција за страна улагања - СИЈЕПА. Зашто пишете латиницом и зашто не дајете рачуницу отв.рад.мес.
jovansolajic | 01 Фебруар, 2011 13:09

ЗА ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ - ЛИЧНО

Поштовани директоре,

Јуче, на РТС, обавестили сте јавност да наша држава исплаћује страном инвеститору, у бившем НИТЕКС - у Нишу, за свако радно место, по 9.000.- ЕВРА и да ће нам се тај новац вратити кроз уплату пореза и доприноса на исплаћене плате тих радника који буду запослени. Лепо. Честитам.

Међутим, имам две примедбе:

1. И овога пута, као и у свим другим приликама, никада нисте дали бар оквирну рачуницу ефеката оваквог улагања, не апстрахујући значај самог акта упошљавања радника. Реците грађанима, колико наша држава даје страном инвеститору да отвори једно радно место - укупно у ефективи и у натури: колико даје у готову и колико још даје у виду опраштања од разно разних обавеза - које други инвеститори морају да плате ради отпочињења делатности : за уређење гр. земљишта, разних такса итд. И на крају, , под некаквом предпоставком просечно очекиване плате свих упослених радника, колико ће бити потребно година или месеци да нам се врати уложени новац .

И , да ли имамо некакву гаранцију, да ће страни инвеститор морати да одржава ниво производње све време и да ли има неку обавезу да нас не напусти када му се прохте. Многи домаћи и страни инвеститори су нас добро изманипулисали.

2. Пишете латиничним писмом. Вас Устав обавезује да пишете на српском језику и на писму ћирилица / чл. 10 /. И Законом о службеној употреби језика и писама прописано је да морате да пишете ћириличним писмом. На другом језику или писму можете да пишете само како је предвиђено поменутим законом, али увек и само после исписаног текста на ћирилици.

Није лепо ни поучно да се државни орган не придржава Устава и закона. Невероватно је - да државни орган крши Устав и закон.

С поштовањем,

Јован Шолајић, Чачак, дана 1. фебруара 2011. године.

Ово писмо објавио сам на моме БЛОГ - у - Размишљања једног ЧАЧАНИНА.

 #